ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ปลูกผักอย่างไรให้มีเงินใช้ตลอด

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

การปลูกผักอย่างไรให้มีเงินใช้ตลอดนั้น    
เป็นการปลูกผักให้มีผลผลิตทยอยออกจำหน่ายสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรจะต้องใช้เทคนิค “การปลูกผักร่วมกัน” โดยศึกษาลักษณะการเจริญเติบโต การบำรุงรักษาและระยะเวลาเก็บเกี่ยวของผักชนิดต่างๆ หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้มาใช้ประกอบในการวางแผนปลูกผักหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน    
   
ยกตัวอย่างเช่น การปลูกโหระพาร่วมกับผักบุ้งจีน โดยปลูกคละสลับแถวในแปลงเดียวกัน จำนวนผักมากน้อยตามความสามารถในการดูแลรักษา และเริ่มปลูกพร้อมกัน เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยว ผักบุ้งจีนจะทยอยเก็บเกี่ยวก่อนโหระพา ในขณะที่โหระพาก็จะทยอยเก็บเกี่ยวหลังผักบุ้งจีน    
   
ประโยชน์ของการปลูกผักร่วมกัน คือ มีผักทยอยออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ช่วยประหยัดเวลา ลดต้นทุนการผลิต และที่สำคัญ ดูแลรักษาเท่าเดิม...แต่ได้ผักเพิ่มมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ:
โพสข้อความ