ค้นหาสินค้า

รับซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์

รับซื้อแบบที่ยังไม่กระเทาะเปลือก แบบแห้ง หรือสดจากต้นที่สามารถนำส่งได้แบบไม่ขึ้นรา    
รับซื้อทั่วประเทศ แถบอิสานสามารถไปรับในปริมาณน้อยได้ ภาคกลาง เหนือ ใต้ 4 ตันขึ้นไป ถึงจะสามารถไปรับได้    
ราคา 23-27 บาทต่อกิโลกรัม ไปรับถึงที่ ถ้า ส่ง 25-28 บาท ต่อกิโลกรับ    
ติดต่อสอบถาม โทร 095-724-4829 แอดไลน์ 094-575-4028

คำสำคัญ: เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ มะม่วงหิมพานต์