ค้นหาสินค้า

ฉีดยาฆ่าหญ้าแบบเสี่ยง

ฉีดยาฆ่าหญ้าแบบความเสี่ยงสูง  การฉีดยาฆ่าหญ้าโดยใช้กระบอกฉีดแบบกระบอกฉีดมือถือแล้วบีบ เหมือนกระบอกฉีดพรมน้ำผ้า (FOGGY)  จะมีโอกาสที่จะได้รับสารยาฆ่าหญ้าสูงมาก  เมื่อมีลมพัดหรือฉีดแล้วฟุ้งกระจาย ก็จะหายใจเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย เนื่องจากจุดปลายกระบอกฉีด อยู่ห่างแค่เอื้อม และต้องก้มหน้าเข้าไปไกล้หญ้าด้วยเพราะถ้าไม่ก้มหน้าก็ฉีดไม่ถึง จึงมีโอกาสที่จะได้รับสารยาฆ่าหญ้าสูงมาก  ซึ่งต่างจากใช้แบบถังฉีด ถังฉีดจะมีก้านฉีดที่ยาว เวลาฉีดก็ยืนฉีด บวกกับความยาวแขนเราแล้ว หัวฉีดจะอยู่ห่างจากหน้าเรามาก โอกาสที่สูดดมเข้าสู่ร่างกายจะน้อยกว่ามาก ในต่างประเทศมียาฆ่าหญ้าแบบใส่กระบอกฉีดสำเร็จจำหน่ายมานานแล้ว และกำลังเป็นข่าว ในประเทศไทยยังไม่มี จึงไม่คุ้นที่จะมีเรื่องแบบนี้ ไม่ว่าจะใช้ยาฆ่าหญ้าสารอะไร  ก็สารพิษทั้งนั้น (ในที่นี้ ไกลโฟเสตเป็นแพะ)เราควรหลีกเลี่ยงไม่ใช้แบบกระบอกฉีดจะดีกว่า อนึ่ง ฉีดยาฆ่าหญ้าให้ปลอดภัยต้องใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด ใส่รองเท้าบูท ผ้าปิดจมูก ใส่ถุงมือ ฯลฯ

คำสำคัญ: กระบอกฉีด