ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2561

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2561    
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    
   
ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,900 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และบริการรถนำเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมชำระเงิน    
โดย โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 769-263061-1 ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย  ทองดอนแอ และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ  ทิพรักษ์ และ/หรือ นางกัลยา  พูลทรัพย์    
   
การสมัครเข้ารับการอบรม    
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ นางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์    
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140    
โทรศัพท์ 034-351-399, 086-227-9401 โทรสาร 034-351-392 E-mail: rdiswt@ku.ac.th    
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th

clsForumTopic
คำสำคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์
โพสข้อความ