ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

งานแมคคาเดเมียไทยสู่โลกที่หนองบัวระเหว วันที่ 25-27 มิถุนายน 2553

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

กำหนดจัดงานแมคคาเดเมียไทย สู่โลกที่ระเหว (International Macadamia Symposium at RAWE) วันที่ 25-27 มิถุนายน ณ บริเวณที่ทำการ    
   
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การศึกษาวิจัย การส่งเสริมพัฒนาการปลูกแมคคาเดเมียและส่งเสริมอาชีพการแปรรูปแมคคาเดเมีย แก่เกษตรกร ในงานดังกล่าว จะมีการจำหน่ายแมคคาเดเมียราคาพิเศษ ตลอดจนอาหาร สินค้าลดค่าครองชีพและกิจกรรม หารายได้เพื่อสนับสนุนกิจการกาชาดจังหวัดชัยภูมิ และการสาธิตการปรุงอาหารสูตรพิเศษตำรับนานาชาติเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์แมค คาเดเมีย รวมทั้ง การกำหนดทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มธุรกิจการประกอบการ การผลิต การแปรรูปและจำหน่าย รวมทั้งการปลูกและพัฒนาพันธุ์แมคคาเดเมียของไทยในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเตรียมส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อการส่งออก    
   
   แมคคาเดเมียนัท เป็นพืชไม่ผลัดใบ(evergreen tree) มีอายุยืน 60-80 ปี จะช่วยลดภาวะโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยบุกรุกป่าอุทยานแห่งชาติ และกระบวนการแปรรูปแมคคาเดเมียจะทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เนื่องจากแมคคาเดเมียนัท เป็นพืชมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างมาก จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าชมและซื้อแมคคาเดเมียราคาพิเศษและขอเชิญชวนเครือข่าย ผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย ร่วมออกร้าน จำหน่าย แสดงผลิตภัณฑ์ แมคคาเดเมีย ด้วย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน จากประเทศไทย ญี่ปุ่น พม่า แอฟริกาใต้ และออสเตรเลีย    
   
ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับบริการพิเศษเกี่ยวกับที่พัก อาหาร การร่วมเดินทางดูต้นแมคคาเดเมียและสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานใน ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2553 โปรดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rawedistrict.com หรือ โทรสอบถาม 081 867 0918 ทั้งนี้ สื่อมวลชนจะได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียฟรี

คำสำคัญ:
โพสข้อความ