ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

รบกวนฝากทำแบบสอบถามครับ

โดย: วีระยุทธ บุญสมบัติ
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

เรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปออนไลน์ ระดับปริญตรี จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครับ Link นี้เลยตรับ    
https://goo.gl/forms/EvrIDVTWsv6S7JiQ2

โพสข้อความ