ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

กรมวิชาการเกษตร เชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการเกษตร 2-4 มิ.ย. 53

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

กรมวิชาการเกษตร เชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการเกษตร 2-4 มิ.ย. 53    
"เทคโนโลยีก้าวไกล เกษตรใต้ก้าวหน้า"    
   
สถานที่จัดงาน    
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กม.36 ถ.สุราษฎร์-นครศรี ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี    
   
กิจกรรม    
1.การจัดนิทรรศการ    
-โครงการพระราชดำริในภาคใต้    
-ปาล์มน้ำมันครบวงจร    
-ยางพาราครบวงจร    
-พืชสวนเศรษฐกิจภาคใต้(กาแฟ สะตอ มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ลองกอง สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ)    
-นิทรรศการด้านอาหารปลอดภัย    
-นิทรรศการด้านกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ    
   
2.ชมการสาธิต    
-การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น กาแฟ กล้วย มังคุด ฯลฯ    
-การผสมปุ๋ยใช้เอง    
-ทำผลิตภัณฑ์จากยางพารา    
   
3.ชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่    
   
4.การให้บริการทางวิชาการ    
-คลีนิคเกษตร    
-ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต    
-การจดทะเบียนแปลง GAP พืช    
-การจดทะเบียน และต่ออายุใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 3 ฉบับ    
-ตอบปัญหาทางการเกษตร    
-รับเอกสารวิชาการ    
   
5.การออกร้านและจำหน่ายผลิตผล    
-กลุ่มแม่บ้าน/เกษตรกรล    
-สินค้า OTOP    
   
6.ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ    
-ฝึกอาชีพ    
-พันธุ์ปาล์มน้ำมัน    
-สารเคมีอุปกรณ์ทางการเกษตร    
-เครื่องจักรกลทางการเกษตร    

คำสำคัญ:
โพสข้อความ