ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ประจำปี 2553 รุ่นที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2553

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ประจำปี 2553 รุ่นที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2553 (เวลา 8:30น. – 17:00 น.) และการผลิตมะกรูดเชิงการค้าและการประกันคุณภาพกิ่งพันธุ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2553 (เวลา 8:30น. – 16:30 น.)    
หลักสูตรมะนาว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยมะนาว การขยายพันธุ์มะนาว ฯลฯ    
หลักสูตรมะกรูด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษามะกรูด เทคนิคการผลิตใบมะกรูดอย่างมีคุณภาพ และให้ได้ปริมาณมากที่สุด การผลิตผลมะกรูด การบริหารจัดการศัตรูพืชตระกูลส้ม:มะกรูด มะนาว และระบบการประกันคุณภาพพันธุ์ไม้    
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ คุณรัฐกานต์ 089-254-1552 หรือโทร. (034) 281090 หรือ โทรสาร (034) 281091    
1. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป    
2. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 600 บาท แต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 11 มิ.ย. 2553 ลดเหลือหลักสูตรละ 500 บาท(รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)    
   
การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า    
ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กำแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 หรือ    
โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 227500 - 5 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 281091 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม    
   
3. หัวข้อในการฝึกอบรมมะนาว (ร่าง)    
8.00 – 9.00 น ลงทะเบียน    
9.00 – 10.30 น. การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยมะนาว( ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์)    
10.30 – 12.00 น. การขยายพันธุ์มะนาวและการปลูกมะนาวในห่วงซีเมนท์ (อ.สามารถ เศรษฐวิทยา)    
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 – 16.30 น. การปลูกมะนาวและการผลิตมะนาวนอกฤดู(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)    
   
4 หัวข้อในการฝึกอบรมมะกรูด (ร่าง)    
8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน    
9.00 - 10.30 น. การประกันคุณภาพพันธุ์ไม้(ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล)    
10.30 – 12.00 น การบริหารจัดการศัตรูพืช:มะกรูด มะนาว (ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์)    
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 – 16.30 น. การผลิตมะกรูดเชิงการค้าและ ชมแปลงปลูก (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

คำสำคัญ:
โพสข้อความ