ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 40 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2558

โดย: บงกช
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

อบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 40    
วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2558    
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลดอง คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม    
   
คุณสมบัติ บุคคลทั่วไป บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ    
   
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน ดาวน์โหลดใบสมัคร http://clgc.rdi.ku.ac.th    
   
การฝึกอบรม การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ (ท่านสามารถนำพืชที่สนใจมาฝึกฟอกฆ่าเชื้อได้)    
   
ค่าลงทะเบียน    
เสียค่าลงทะเบียนล่วงหน้าท่านละ 3,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง แต่ไม่รวมค่าที่พัก) โดยส่งเป็นธนาณัตืในนามของ นางรงรอง หอมหวล ที่อยู่ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 แนบมาพร้อมกับ ใบสมัคร และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันวันฝึกอบรม

โพสข้อความ