ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรม เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น รุ่นที่ 35 วันที่ 24-27 มีนาคม 2558

โดย: บงกช
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

อบรม เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น รุ่นที่ 35    
วันที่ 24-27 มีนาคม 2558    
ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ    
   
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการนอกสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกร บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป    
   
หลักสูตรการฝึกอบรม: ประกอบด้วยการอบรมภาคบรรยาย และได้ฝึกปฏิบัติการจริงทุกคน    
1) หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการนำไปใช้ประโยชน์    
2) การออกแบบและจัดตั้งห้องปฏิบัติการ    
3) เครื่องมืออุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    
4) การเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    
5) การเตรียมชิ้นส่วนพืชและการฟอกฆ่าเชื้อ    
6) ขั้นตอนการเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ    
7) การย้ายพืชออกปลูกและการอนุบาลหลังย้ายปลูก    
8) ปฏิบัติการ "เตรียมสารละลายเข้มข้น (stock solution) สูตร MS"    
9) ปฏิบัติการ "เตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อลูตร MS และ การนึ่งฆ่าเชื้อ"    
10) ปฏิบัติการ "เตรียมชิ้นส่วนพืชและฟอกฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บริเวณผิวนอกชิ้นส่วนพืช)"    
11) ปฏิบัติการ "เทคนิคปราศจากเชื้อและการถ่ายขวดเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ"    
12) ปฏิบัติการ "ย้ายพืชออกปลูกและการอนุบาลหลังย้ายปลูก"    
   
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 15-20 คน (เนื่องจากต้องฝึกปฏิบัติจริงทุกคน)    
   
ค่าลงทะเบียน 3,800 บาท กรณีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการและไม่ถือเป็นวันลา (ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนจะได้รับในวันอบรม)    
   
วิธีการสมัครและการชำระเงิน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558    
   
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินสดได้ที่ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบ้ติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-942-8740    
หรือ ส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินเข้า    
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 043-7-28350-0 ธ.กรุงเทพ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ หรือ    
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 069-2-51193-4 ธ.ทหารไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์    
ชื่อบัญชี ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์    
(สำหรับผู้โอนเงิน ต้อง Fax ใบโอนเงิน พร้อมใบสมัครมาในวันที่ทำการโอนเงินด้วย หมายเลข Fax 02-942-8748)    
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 3,800 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ไม่รับจอง    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสข้อความ