ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรม หลักการเบื้องต้นของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์) วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558

โดย: บงกช
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

อบรม หลักการเบื้องต้นของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์)    
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558    
   
รับสมัคร 15-20 คน    
   
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการนอกสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไป    
   
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท    
   
วันเวลาการฝึกอบรม ระยะเวลาอบรม 2 วัน วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558    
   
สถานที่ผึกอบรม ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-942-8740    
   
หลักสูตรประกอบด้วยการอบรมภาคบรรยาย และสาธิต ในเรื่องหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและนำไปใช้ประโยชน์ การจัดห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นส่วนพืชและการฟอกฆ่าเชื้อ ขั้นตอนการเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ ตลอดจนการย้ายพืชออกปลูกและการอนุบาลหลังย้ายปลูก

โพสข้อความ