ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

เลือกใช้ดินจืดมาเพาะเม็ด ใช้ดินจืดอย่างเดียว ไม่มีวัสดุอื่นๆ เข้ามาผสมในดินอย่างเด็ดขาด หากเป็นเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ ก่อนปลูก ไม่ต้องนำไปแช่น้ำ หากเป็นเมล็ดพันธุ์เก่า อายุตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป จึงค่อยนำเมล็ดพันธุ์ไปแช่น้ำ นาน 1 ชั่วโมง เพื่อช่วยเมล็ดพันธุ์ขยายตัวของเปลือกได้ง่ายขึ้น    
   
การเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักโดยทั่วไป นิยมใช้ถาดหลุม ขนาด 104 หลุม โดยเริ่มจากคัดเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี มาหยอดลงในถาดหลุม เพื่อเพาะกล้า นาน 30 วัน หลังจากนั้นจึงค่อยย้ายต้นกล้าจากถาดหลุมลงถุงดำเพื่อเพาะชำต่อไปอีก 30 วัน จึงค่อยนำต้นกล้ามาปลูกในกระถางเพื่อรอจำหน่าย ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดใช้ระยะเวลาปลูกและดูแลประมาณ 60 วัน    
   
หลังจากนำต้นกล้าปลูกในกระถางดินแล้ว ก็สามารถบำรุงต้นได้อย่างเต็มที่ โดยใส่ดินผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี ด้านการดูแลเรื่องโรคและแมลง จะฉีดสารเคมีเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อราและแมลง ทุกๆ 15 วัน/ครั้ง ระยะที่พืชผักผลิดอกออกผล จะใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ 120 วัน ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ต้องดูแลรดน้ำตลอดทั้งช่วงเช้าและเย็น และเติมปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 บำรุงต้น ทุกๆ 10-15 วัน/ครั้ง

คำสำคัญ:
โพสข้อความ