ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ตารางอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 2558

โดย: บงกช
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ตารางอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปีงบประมาณ 2558 ของโครงการลูกพระดาบวสมุทรปราการ ตามพระราชดำริ    
วันที่ 21-25 ม.ค. 2558 การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ระยะเวลา  5 วัน    
วันที่ 17 ก.พ. 2558 การจัดสวนในภาชนะ เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 20 ก.พ. 2558 เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด (เพื่อลดต้นทุนการผลิต) เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่  4-8  และ 11-15 ก.พ. 2558 การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ระยะเวลา  5 วัน    
วันที่ 6 มี.ค. 2558 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 20 มี.ค. 2558 การเลี้ยงปลานิล เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 25 มี.ค. 2558 การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และ ท๊อฟฟี่กล้วย เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่  11-15  และ 18-22 มี.ค. 2558 การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ระยะเวลา  5 วัน    
วันที่ 3 เม.ย. 2558 การเพาะเห็ดแบบง่าย เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 27 เม.ย. 2558 การทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และสเต็กปลานิล เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 29 เม.ย. 2558 การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 1-5 และ 22-26 เม.ย. 2558 การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ระยะเวลา 5 วัน    
วันที่ 15 พ.ค. 2558 การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศครีมข้าวกล้องงอก  เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 22 พ.ค. 2558 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 6-10 พ.ค. 2558 การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ระยะเวลา 5 วัน    
วันที่ 20-24 พ.ค. 2558 การเพาะเห็ดแบบครบวงจรประกอบการเขียนแผนธุรกิจ (SME) ระยะเวลา 5 วัน    
วันที่ 27-31 พ.ค. 2558 การปลูกพืชไม่ใช้ดินประกอบการเขียนแผนธุรกิจ (SME) ระยะเวลา 5 วัน    
วันที่ 5 มิ.ย. 2558 การทำปุ๋ยชีวภาพ เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 19 มิ.ย. 2558 การจัดสวนในภาชนะ เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 3-7 มิ.ย. 2558 การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ระยะเวลา 5 วัน    
วันที่ 17-21 มิ.ย. 2558 การเพาะเห็ดแบบครบวงจรประกอบการเขียนแผนธุรกิจ (SME) ระยะเวลา 5 วัน    
วันที่ 24-28 มิ.ย. 2558 การปลูกพืชไม่ใช้ดินประกอบการเขียนแผนธุรกิจ (SME) ระยะเวลา 5 วัน    
วันที่ 6 ก.ค. 2558 การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 14 ก.ค. 2558 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 21 ก.ค. 2558 การเลี้ยงปลานิล เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 6-10 ก.ค. 2558 การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ระยะเวลา 5 วัน    
วันที่ 20-24 ก.ค. 2558 การเพาะเห็ดแบบครบวงจรประกอบการเขียนแผนธุรกิจ (SME) ระยะเวลา 5 วัน    
วันที่ 27-31 ก.ค. 2558 การปลูกพืชไม่ใช้ดินประกอบการเขียนแผนธุรกิจ (SME) ระยะเวลา 5 วัน    
วันที่ 18 ส.ค. 2558 เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด (เพื่อลดต้นทุนการผลิต) เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 24 ส.ค. 2558 การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และ ท๊อฟฟี่กล้วย เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 25 ส.ค. 2558 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 5-9 และ 19-23 ส.ค. 2558 การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ระยะเวลา 5 วัน    
วันที่ 4 ก.ย. 2558 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 7 ก.ย. 2558 การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร เวลา 08.30-16.30 น.    
วันที่ 9-13 และ 16-20 ก.ย. 2558 การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ระยะเวลา 5 วัน    
   
1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111    
2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล    
3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้    
- สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ    
-สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ    
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ    
-พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์    
-ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ    
4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    
   
ที่มา : โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ    
   

.

clsForumTopic
คำสำคัญ: กล้วยไม้ กล้วย
โพสข้อความ