ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตร "การทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น" ครั้งที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558

โดย: บงกช
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
   
รับสมัครประชาชนทั่วไปไม่จำกัดความรู้ กำหนดให้มีการฝึกอบรม จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 20 คน    
   
   
   
ดำเนินการฝึกอบรมโดย    
   
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์    
   
   
   
วันที่และสถานที่ฝึกอบรม    
   
ฝึกอบรมที่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ปทุมธานี กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000    
   
   ครั้งที่ 1  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558    
   
   ครั้งที่ 2  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558    
   
   ครั้งที่ 3  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558    
   
   
การรับสมัคร    
   
กำหนดรับสมัครที่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปทุมธานี  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  โทร./โทรสาร.0-2501-3179    
   
ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  5–9 มกราคม 2558    
   
ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19–23 มกราคม 2558    
   
ครั้งที่ 3 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  9–13 กุมภาพันธ์ 2558    
   
   
   
หลักฐานการสมัคร    
   
1.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ    
   
2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป    
   
   
   
กำหนดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์หลักสูตร  การทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น    
   
วันจันทร์      
   
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน          
   
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม          
   
10.00 – 12.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์    
   
13.00 – 14.00 น. สุขศาสตร์เนื้อสัตว์    
   
14.00 – 15.00 น. การฆ่าสัตว์โดยวิธีมาตรฐานสากล        
   
15.00 – 16.30 น. สาธิตการตัดแต่งซากสุกร โดยวิธีมาตรฐานสากล    
   
   
วันอังคาร    
   
09.00 – 12.00 น. เตรียมวัตถุดิบปฏิบัติการทำกุนเชียง    
   
13.00 – 16.30 น. ปฏิบัติการทำแหนม, ไส้กรอกอีสาน    
   
   
   
วันพุธ      
   
09.00 – 12.00 น. ปฏิบัติการทำหมูหยอง สาธิตการทำแฮม เบคอน สันนอกรมควัน    
   
13.00 – 16.30 น. ปฏิบัติการทำลูกชิ้น    
   
   
   
วันพฤหัสบดี    
   
          09.00 – 12.00 น.  สาธิตการทำแฮม  (ต่อ)  ปฏิบัติการทำหมูหยอง (ต่อ)          
   
          13.00 – 16.30 น.  ปฏิบัติการทำหมูยอ    
   
   
วันศุกร์      
   
          09.00 – 12.00 น. สาธิตการทำไส้กรอกเวียนนา แฟรงค์เฟอร์เตอร์   โบลอนย่า เพรสแฮม    
   
           13.00 – 15.00 น.   ประเมินผลการฝึกอบรม    
   
           15.00 – 16.30 น.   พิธีมอบประกาศนียบัตร  และปิดการฝึกอบรม    
   
   ร่วมรับประทานอาหาร    
   
   
   
หมายเหตุ    
   
           12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน    
   
10.00 – 10.20, 14.40 – 15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง    
   
   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
   
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ และวิธีการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) ที่มีการลงทุนต่ำ สามารถผลิตและจำหน่ายให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน    
   
ที่มา : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

คำสำคัญ: แหนม
โพสข้อความ