ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู รุ่นที่ 20 วันที่ 24-25 มกราคม 2558

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

อบรมเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้ารุ่นที่ 20    
วันที่ 24-25 มกราคม 2558    
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม    
   
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป    
   
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท แต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 16 มกราคม 2558 ลดเหลือคนละ 1,900 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม)    
   
การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า    
ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (ปณ.กำแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140    
   
หริอโอนเงินเข้าบัญชีในนาม ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ธนาคารไทยพทณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769-246985-8 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 351-392 หรือ E-mail: rdicmk@dku.ac.th และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม    
   
กำหนดการฝึกอบรม    
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558    
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน    
09.00-10.30 น. การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยมะนาว    
10.30-12.00 น. การขยายพันธุ์มะนาวและการปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์    
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00-16.30 น. เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและชมแปลงปลูก    
   
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558    
08.30-10.30 น. การบริหารจัดการศัตรูพืช: มะกรูด มะนาว    
10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง    
10.30-12.00 น. โรคและการป้องกันกำจัดโรคของมะนาวและมะกรูด    
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00-16.30 น. การผลิตมะกรูดเชิงการค้า    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสข้อความ