ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ขอเชิญเที่ยวชม “ งานเกษตรกำแพงแสน 2557” ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2557

โดย: บงกช
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ขอเชิญเที่ยวชม “ งานเกษตรกำแพงแสน 2557”    
ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2557    
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    
   
กิจกรรมภายในงาน    
- เผยแพร่ผลงานนิสิต    
- จัดสัมมนาและประชุมวิชาการ    
- นิทรรศการงานวิจัยด้านพืชและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร    
- นิทรรศการงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ นิทรรศการงานวิจัยด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน    
- จัดการประกวดและแข่งขันระดับนักเรียน    
- จัดแสดงและประกวดพืช    
- นิทรรศการด้านสัตวแพทย์    
- นิทรรศการด้านประมง    
- นิทรรศการด้านวิจัยและพัฒนา    
- นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา    
- การแข่งขันกีฬางานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2557    
- นิทรรศการกล้วยไม้    
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว    
- การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อุปกรณ์เครืองมือทางการเกษตร    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขายล็อกงานเกษตรกำแพงแสน28พย.-10ธค.57    
สนใจติดต่อด่วน 08111-05888 คุณโอ๋ ล็อกโซนอาหารและของกิน โซน ก.-92, ก.-26, ก.-64, ก.-54    
โซน ข.-31

ขายล็อกงานเกษตรกำแพงแสน 28พย.-10ธค.57    
ล็อกโซนอาหารและของกิน ทำเลสวยขายรวยขั้นเทพ    
โซน ก. ขนาดล็อก 3ม.X 3ม. เหลือ 4ล็อก ก.92,ก.26,ก.64,ก.54    
โซน ข. ขนาดล็อก 4ม.X 4ม.(สามารถนำเสนอสินค้าและขายสินค้า    
ได้ทั้ง 3 ด้านของล็อกเพราะ ด้านหน้าติดทางหลัก ด้านหลังติดทาง    
จักรยาน ด้านข้างติดทางเชื่อม ทางหลักเชื่อมทางจักรยาน)    
เหลือ 1 ล็อก ข.31 ท่านใดสนใจติดต่อ 08111-05888 คุณโอ๋

clsForumTopicclsForumTopic

ขายล็อกร้านค้างานเกษตรกำแพงแสน 2557 เริ่มตั้งร้านขาย 28พย.-10ธค.57    
โซนร้านขายอาหารและของกิน    
โซน ก.ขนาดล็อก3x3ม.ได้แก่ ก.64 และ ก.92    
โซน ข.ขนาดล็อก4x4ม. ได้แก่ ข.31    
ท่านใดสนใจออกร้านขายสินค้างานเกษตรกำแพงแสนกำไรดีแน่นอน กรุณาติดต่อ 093-1163970,098-2910976 คุณแหม่ม 08111-05888 คุณโอ๋ Line ID : wsxlnw

ขายล็อกร้านค้า งานเกษตรแฟร์กำแพงแสน 2557    
ล็อกโซนร้านขายอาหารและของกิน ตั้งร้านและขายได้    
28พย.-10ธค.57 ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ    
ล็อกร้านค้าที่ผมนำเสนอโดยติดต่อกันเข้ามาอย่างมากมายขอบคุณทุกท่านจริงๆทำให้เหลือล็อกใน    
โซน ก.อีกเพียง 2 ล็อก ก.64, ก.92 ท่านใดต้องการ    
ติดต่อด่วนครับ 08111-05888 คุณโอ๋    
Line ID : wsxlnw    
หรือ 089-6771585,098-2910976 คุณแหม่ม

ขายล็อกร้านค้างานเกษตรแฟร์กำแพงแสน 2557    
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจติดต่อ สอบถาม และ อุดหนุนกันเป็นจำนวนมากครับ โอกาสสุดท้ายเหลือเพียง 2 ล็อกครับ เป็นล็อกร้านค้าโซนอาหารและของกิน เริ่มตั้งร้านขายได้ตั้งแต่ 28พย.-10ธค. 57    
เป็นล็อกโซน ก.64 และ ก.92 ท่านใดสนใจต้องการดูแผนผังร้านค้า    
ติดต่อ Line ID : wsxlnw หรือติดต่อ 08111-05888 คุณโอ๋    
และ 089-6771585 คุณแหม่ม ( 2 ล็อกสุดท้ายราคาพิเศษสุด)

ขายล็อกร้านค้างานเกษตรแฟร์กำแพงแสน 2557    
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจติดต่อ สอบถาม และ อุดหนุนกันเป็นจำนวนมากครับ โอกาสสุดท้ายเหลือเพียง 2 ล็อกครับ เป็นล็อกร้านค้าโซนอาหารและของกิน เริ่มตั้งร้านขายได้ตั้งแต่ 28พย.-10ธค. 57    
เป็นล็อกโซน ก.64 และ ก.92 ท่านใดสนใจต้องการดูแผนผังร้านค้า    
ติดต่อ Line ID : wsxlnw หรือติดต่อ 08111-05888 คุณโอ๋    
และ 089-6771585 คุณแหม่ม ( 2 ล็อกสุดท้ายราคาพิเศษสุด)

แผนผังร้านค้าโซนอาหารเครื่งดื่มและของกิน งานเกษตรกำแพงแสน 2557

clsForumTopic
คำสำคัญ: ข้าว กล้วยไม้
โพสข้อความ