ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

เที่ยวสวนสุขสันต์ แดนสวรรค์ผลไม้ จ.ตราด ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2553

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชาวสวนผลไม้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดตราด จัดโครงการเที่ยวสวนสุขสันต์ แดนสวรรค์ผลไม้  ภายใต้ คำขวัญ “เที่ยวสวนผลไม้ตราด 100 บาท ฟาดเต็มอิ่ม”    ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ปี 2553  มีการจัดนำเที่ยว วันละ 2 รอบคือ  รอบที่ 1 เวลา 10.30 น.และ รอบที่ 2 เวลา 14.00 น. กิจกรรม ประกอบไปด้วย การชมโรงงานทุเรียนทอดส่งออก  สินค้าของฝากของที่ระลึกร้านค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ชมสวนผลไม้ เงาะ, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง, สละ   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ อีก เช่น รับประทานอาหารกลางวันก๋วยเตี๋ยวผัดปู สักการะศาลเจ้าพ่อเขาสมิง นั่งเรือและลงเล่นน้ำแม่น้ำเขาสมิง ขับรถไถชมสวนด้วยตนเอง เดินป่าศึกษาสมุนไพรท้องถิ่นและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย    
   
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สวนสวรรค์ตะวันออก โทรศัพท์ 0 3953 7300, 08-6366-3025 ททท.สำนักงานตราด 0 3959 7259-60    
   
ที่มา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชาวสวนผลไม้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดตราด จัดโครงการเที่ยวสวนสุขสันต์ แดนสวรรค์ผลไม้  ภายใต้ คำขวัญ “เที่ยวสวนผลไม้ตราด 100 บาท ฟาดเต็มอิ่ม”    ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ปี 2553  มีการจัดนำเที่ยว วันละ 2 รอบคือ  รอบที่ 1 เวลา 10.30 น.และ รอบที่ 2 เวลา 14.00 น. กิจกรรม ประกอบไปด้วย การชมโรงงานทุเรียนทอดส่งออก  สินค้าของฝากของที่ระลึกร้านค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ชมสวนผลไม้ เงาะ, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง, สละ   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ อีก เช่น รับประทานอาหารกลางวันก๋วยเตี๋ยวผัดปู สักการะศาลเจ้าพ่อเขาสมิง นั่งเรือและลงเล่นน้ำแม่น้ำเขาสมิง ขับรถไถชมสวนด้วยตนเอง เดินป่าศึกษาสมุนไพรท้องถิ่นและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย    
   
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สวนสวรรค์ตะวันออก โทรศัพท์ 0 3953 7300, 08-6366-3025 ททท.สำนักงานตราด 0 3959 7259-60    
   
ที่มา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    
   
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ในภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องสวนผลไม้อยู่แล้ว และมีหลายจังหวัดที่ชาวสวนได้นำการเกษตรมาผนวกกับการท่องเที่ยวได้อย่างน่าชื่นชม เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้วิถีชิวิตเกษตรกร ได้ลงมือเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยตัวเอง ได้เห็นการสาธิตทางการเกษตรต่างๆ    
   
ปัจจุบัน http://www.greenlattes.com/>การท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายสินค้าที่สามารถตั้งราคาจำหน่ายเองได้โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งภาครัฐก็ให้การส่งเสริมมากขึ้น ก็นับว่าเป็นข่าวดีของชาวสวนและเกษตรกรของประเทศ ซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยเรา    
   
ในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี หรือ จังหวัดระยองก็มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อ เลือกชิมผลผลิตทางการเกษตรได้จากต้น ปลอดภัยแน่นอนเพราะส่วนใหญ่เป็นระบบการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ http://www.greenlattes.com/>สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ เหล่านี้

คำสำคัญ:
โพสข้อความ