ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 39 วันที่ 28-31 ตุลาคม 2557

โดย: บงกช
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม    
   บุคคลทั่วไป บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ    
   
ระยะเวลาในการอบรม    
ตั้งแต่วันที่ 28-31 ตุลาคม  2557 (4 วัน)    
   
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม    
รับจำนวน 30 คน ใบสมัครและรายละเอียดสามารถดูได้ที่  http://clgc.rdi.ku.ac.th/    
   
สถานที่ฝึกอบรม    
   ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม    
   
วิธีการฝึกอบรม    
   การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ (ท่านสามารถนำพืชที่สนใจมาฝึกหัดฟอกฆ่าเชื้อได้)    
   
ค่าลงทะเบียน    
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เสียค่าลงทะเบียนล่วงหน้าท่านละ 3,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง แต่ไม่รวมค่าที่พัก) โดยส่งเป็นธนาณัติในนามของ นางรงรอง  หอมหวล  ที่อยู่ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์         อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 แนบมาพร้อมกับ ใบสมัครและท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม    
   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    
   ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำแพงแสน จ.นครปฐม โทร.034-281092 ต่อ 485/440 มือถือ 083-3155018 โทรสาร. 034-351399  E-mail rdisrj@ku.ac.th    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

ไม่ทราบจะเปิดอบรมอีกไม่คับ

โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 083-3155018 หรือ 034-281092 ต่อ 485/440 ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสข้อความ