ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

"เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 57" ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2557

โดย: บงกช
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

"เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 57"    
ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2557    
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ    
   
กิจกรรมภายในงาน    
- การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัด    
- จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน    
-  สินค้า OTOP    
- กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    
- การออกร้านนิทรรศการขององค์กรภาครัฐและเอกชน    
- การประกวดราคาทางการเกษตร    
- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงดนตรี การประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลง

คำสำคัญ: ทุเรียน เงาะ
โพสข้อความ