ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ประกวดการจัดสวนถาด ชิงเงินรางวัลกว่า 6 หมื่นบาท

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

MINI GARDEN @ CentralPlza Rama3    
   
วันที่ 18 – 24 มิ.ย. 2553    
   
   การประกวดการจัดสวนถาด ประจำปี 2553 ประเภทนักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ชิงประกาศนียบัตร และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 6 หมื่นบาท    
   
ประเภทนักเรียน, นักศึกษา    
       รางวัลการประกวด    
•    รางวัลที่ 1    เงินสด 10000.- พร้อมใบประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัล    
•    รางวัลที่ 2    เงินสด 5000.- พร้อมใบประกาศนียบัตร    
•    รางวัลที่ 3    เงินสด 3000.- พร้อมใบประกาศนียบัตร    
•    รางวัลชมเชย    จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 1000.- พร้อมใบประกาศนียบัตร    
   
ประเภทประชาชนทั่วไป    
   รางวัลการประกวด    
•    รางวัลที่ 1    เงินสด 20000.- พร้อมใบประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัล    
•    รางวัลที่ 2    เงินสด 10000.- พร้อมใบประกาศนียบัตร    
•    รางวัลที่ 3    เงินสด 5000.- พร้อมใบประกาศนียบัตร    
•    รางวัลชมเชย    จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2000.- พร้อมใบประกาศนียบัตร    
   
รายละเอียดการประกาศผลรางวัล    
       10มิ.ย.53    หมดเขตส่งใบสมัคร    
       12มิ.ย.53    ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทางโทรศัพท์    
18มิ.ย.53    ผู้เข้าแข่งขัน ลงทะเบียนรับหมายเลขการประกวดและจัดแสดงผลงาน    
19มิ.ย.53    12.00-14.00 น. ประกาศผลประเภท นักเรียน นักศึกษา    
   16.00-18.00 น. ประเภทบุคคลทั่วไป    
เอกสารประกอบการสมัคร    
1.    ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนตามจริง    
2.    สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา นักเรียน    
3.    เอกสารอธิบายรูปแบบและแนวคิด ในการจัดสวนถาด เช่น ภาพร่าง หรือแบบแปลนการจัดสวนถาด    
   
กติกาการประกวด    
1.    เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว/ทีม ไม่จำกัดเพศและอายุ (ในรุ่นประชาชนทั่วไป)    
2.    ผลงานที่จัดแสดงจะต้องมีชื่อผลงานและเจ้าของผลงานติดอยู่ด้วย                                      
3.    ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องนำสวนถาดเข้าแสดง ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 มิถุนายน 2553      
              4. ภาชนะที่ใช้ต้องมีขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 15 นิ้ว    
   
เงื่อนไขในการสมัครและการประกวด                                                                          
1.    การตัดสินของคณะกรรมการ การประกวดถือว่าเป็นเอกฉันท์และเป็นอันสิ้นสุด    
     โดยมีเกณฑ์การพิจารณาการตัดสินดังนี้    
•    ความประณีต                 10    คะแนน    
•    ความสมดุล                   10    คะแนน    
•    ความสวยงาม                10    คะแนน    
•    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    10    คะแนน    
2.    ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของแนวคิดและผลงานการจัดสวนถาด    
ทางผู้จัดและศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อประเด็นลิขสิทธิ์และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทุกกรณี    
                                                         
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-649-6000 ext 1303 หรือ คุณน้อง 089-129-7488    
   

คำสำคัญ:
โพสข้อความ