ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

กาแฟอาราบิก้าพันธุ์ "เชียงใหม่ 80"

นานาการ์เดน
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ลักษณะเด่นคือ
- มีความต้านทานต่อโรคราสนิมสูง
- ให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟดิบเฉลี่ย 5 ปี จำนวน 215 กิโลกรัม/ไร่
- ให้สารกาแฟเกรด A เฉลี่ย 5 ปี ร้อยละ 81-87
- คุณภาพการชิม (Cup Quality Test) อยู่ในระดับ 6.5-7.0 (จากคะแนนเต็ม 10)

กาแฟสายพันธุ์นี้ เหมาะสำหรับการปลูกในพื้นภาคเหนือ ซึ่งเป็นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 700 เมตร ขึ้นไป อุณหภูมิเฉลี่ย 18 - 25 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนไม้ต่ำกว่า 1,500 มม.ต่อปี และต้องปลูกในสภาพร่มเงาของป่าธรรมชาติ หรือระหว่างแถวไม้ยืนต้น เนื่องจากไม่ทนต่อสภาพร้อน และแห้งแล้ง

กรมวิชาการเกษตรได้ประกาศ เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2550 โดยให้ชื่อว่า กาแฟอาราบิก้าพันธุ์ "เชียงใหม่ 80" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และนับเป็นกาแฟอาราบิก้าพันธุ์แรก ที่กรมวิชาการเกษตรวิจัยและพัฒนาขึ้น นับตั้งแต่กาแฟอาราบิก้าเข้ามาสู่ประเทศไทย

ที่มา: น.ส.พ. กสิกร ปีที่ 84 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554

คำสำคัญ: กาแฟ
โพสข้อความ