ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ว่านเศรษฐีกอบทรัพย์เป็นไม้มงคล

นานาการ์เดน

คนไทยเราเชื่อกันมาแต่โบราณว่า เศรษฐีกอบทรัพย์เปรียบเสมือนเป็นว่านเสี่ยงทาย สามารถบอกโชคชะตาของตัวผู้ปลูกในแต่ละช่วงชีวิตได้ หากโชคดีใบจะยิ่งม้วนขอด และดอกมากขึ้น แต่ในทางกลับกันหากว่านนี้เหี่ยวเฉา ก็หมายถึงโชคชะตาที่ตกต่ำและอับเฉาได้ในที่สุด

ว่านนี้หากจะต้องการปลูกเพื่อเพิ่มความขลังควรปลูกว่านนี้ในวันจันทร์ และควรสวดคาถา "พุทธคุณ" หรือบทสวด "อิติปิโสภควา" นั่นเอง

คำสำคัญ: ว่านมงคล
เมนูส่วนล่างของเว็บ