ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของเห็ดหอม

นานาการ์เดน
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lentinus edodes (Berk.) sing. (Lentinula edodes (Berk.) Pegler
ชื่อสามัญ : เห็ดหอม , Shiitake, Black Mushroom
ลักษณะดอก : หมวกดอกมีลักษณะกลม สีนํ้าตาลอ่อน ผิวหมวกด้านบนมีสีนํ้าตาลถึงนํ้าตาลปนแดงมีขนรวมกันเป็นเกล็ดสีขาวบริเวณขอบหมวก เนื้อหมวกแน่นปานกลาง ตรงกลางหมวกอาจเว้าลงเล็กน้อย หมวกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-10 เซนติเมตร ก้านดอกมีขนาด
1-1.5 x 5-6 เซนติเมตร
พันธุ์ : พันธุ์เบอร์ 1 พันธุ์เบอร์ 1 พันธุ์เบอร์ 3 และเบอร์ 4 ของกรมวิชาการเกษตร (พันธุ์เบอร์ 1 และเบอร์ 3 มีเส้นใยที่ทนต่ออุณหภูมิที่แปรปรวนได้สูง)
ระยะบ่มเชื้อ : เส้นใยเจริญเต็มอาหารผสมขี้เลื่อย 800-1,000 กรัม ที่อุณหภูมิ 24-26 องศาเซลเซียส ประมาณ105 – 120 วัน หรือที่ 18-28 องศาเซลเซียส ประมาณ 145 วัน
ระยะออกดอก : เห็ดออกดอกเก็บได้ 3-4 เดือน ที่อุณหภูมิ 13-31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 เปอร์เซ็นต์ มีระยะพักตัว 10 – 15 วัน ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 3.5-4.5 เห็ดหอมต้องการแสงในช่วงการเจริญของดอก
ผลผลิตเฉลี่ย : 150-200 กรัม/ดอก (เห็ดหอมพันธุ์เบอร์ 4) ควรเก็บดอกเห็ดในขณะที่หมวกยังไม่บานเต็มที่ ถ้าเก็บสำ หรับทำ แห้งควรเก็บเมื่อเยื่อที่ยึดหมวกและก้านเริ่มขาดออก
ปัญหาในการเพาะ : เกิดเชื้อราอื่นในก้อนขี้เลื่อยในระหว่างการเพาะ สามารถแก้ไขได้โดยนึ่งฆ่าเชื้อในถุงขี้เลื่อยที่อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส นานไม่ตํ่ากว่า 4 ชั่วโมง ก่อนใส่เชื้อ ทำความสะอาดโรงเรือน และให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

ที่มา : http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/herb_gar/mushroom4.pdf

คำสำคัญ: เห็ด
โพสข้อความ