ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

น้ำหมักชีวภาพคืออะไร

นานาการ์เดน

น้ำหมักชีวภาพคือ สารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมักเศษพืช หรือสัตว์ กับกากน้ำตาล หรือน้ำตาล ย่อยสลายจุลินทรีย์ สารละลายเข้มข้นที่ได้จะมีสีน้ำตาล มีสภาพเป็นกรด มีค่า pH 3-4 เราสามารถทำน้ำหมักชีวภาพได้ โดยการใช้วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ เช่น เศษพืชผัก ผลไม้ พืชสมุนไพร หรือสัตว์ เช่น หอยเชอรี่ เศษปลา นำมาหมักกับกากน้ำตาลและน้ำส่วนมากจะใช้อัตราส่วน 410 กก. : 10 กก. : 10 ลิตร ถ้าจะให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นก็นำสารเร่ง พด.2 ของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ผสม วัสดุที่ใช้จะต้องตัดสับเป็นชิ้นเล็กๆ หมักไว้ในถังที่ปิดฝามิดชิดเป็นแบบไม่มีอากาษ จุลินทรีย์ที่มีจะช่วยย่อยน้ำตาลได้เป็นแอลกอฮอล์ กรดอะซิติก กรดอินทรีย์ กรดแลกติค ย่อยโปรตีนได้กรดอะมิดน ย่อยไขมันได้กลีเซอรอลปละกรดไขมัน และสลายสารประกอบฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ จะสังเกตได้อย่างไรว่าน้ำหมักชีวภาพพร้อมที่จะนำไปใช้ได้

  1.การเจริญของจุลินทรีย์น้อยลง
  2.มีกลิ่นแอลกอฮอล์ลดลง
  3.มีกลิ่นเปรี้ยวเพิ่มขึ้น
  4.ไม่พบฟองอากาศของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  5.ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 3-4

คำสำคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์
เมนูส่วนล่างของเว็บ