ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ต้นไม้ฟอกอากาศหรือต้นไม้ดูดสารพิษ

นานาการ์เดน
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

การฟอกอากาศของต้นไม้ ในที่นี้หมายถึงการที่พืชสามารถดูดสารพิษแล้วยังสามารถนำแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ที่มาจากลมหายใจของคน) ไปใช้ในการสร้างอาหารของพืช และปล่อยออกซิเจนซึ่งเป็น แก๊สที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตของคน ออกมาแทนที่ จึงทำให้อากาศบริสุทธิ์ ได้แก่

หมากเหลือง เหมาะสำหรับปลูกบริเวณรอบบ้าน เพราะเป็นพืชที่ดูดสารพิษจากอากาศได้ในปริมาณมากที่สุด

ภาพจากร้าน: jen ใน www.NanaGarden.com

สาวน้อยประแป้ง สามารถดูดสารพิษจากอากาศประเภท ไซรีน โตอูลีน เบนซิน ไตรโคโรเอรีน ฟอร์มัลดีไฮด์ แอมโมเนีย

ภาพจากร้าน: ไผ่เงิินเจริญทรัพย์ ใน www.NanaGarden.com

กวักมรกต ช่วยกรองอากาศและดูดสารพิษได้ดี

ภาพจากร้าน: สวนคุณชาย ใน www.NanaGarden.com

ลิ้นมังกร สามารถดูดสารพิษจากอากาศประเภท เบนซิน ฟอร์มัลดีไฮด์

ภาพจากร้าน: ลุงณัฐ ใน www.NanaGarden.com

เดหลี สามารถดูดสารพิษจากอากาศประเภท แอลกอฮอล์ อาซีโตน ไตรคลอไรเอทีรีน เบนซีนและฟอร์มัลดีไฮด์ และสามารถดูดได้ในปริมาณมาก

ภาพจากร้าน: เรือนโกสนพันธุ์ไม้ ใน www.NanaGarden.com

เยอบีร่า ความสามารถสูงในการดูดสารพิษจากอากาศภายในอาคาร โดยเฉพาะเบนซิน ไตรคลอไรเอทีรีน

ภาพจากร้าน: ลำปางแลปทีซี ใน www.NanaGarden.com

บอสตันเฟิร์น สามารถดูดสารพิษได้มาก โดยเฉพาะจำพวกฟอร์มัลดีไฮด์

ภาพจากร้าน: สวนน้องมิว ใน www.NanaGarden.com

เศรษฐีเรือนใน สามารถดูดสารพิษจากอากาศประเภท ฟอร์มัลดีไฮด์
เศรษฐีเรือนนอก สามารถดูดสารพิษจากอากาศประเภท แอมโมเนียได้ดี

ภาพจากร้าน: สวนแดนชัย ใน www.NanaGarden.com

ยางอินเดีย เป็นพืชดูดสารพิษช่วยฟอกอากาศภายในบ้าน และสำนักงานได้อย่างดีเยี่ยม

ภาพจากร้าน: jen ใน www.NanaGarden.com

คำสำคัญ: อโกลนีมา
โพสข้อความ