ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร อนุกรมวิธาน พืชเบื้องต้น 26-30 เมษายน

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร อนุกรมวิธาน พืชเบื้องต้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอนุกรมวิธานพืชให้เป็นที่รู้จักและสร้างความร่วมมือ ด้านการศึกษาทางอนุกรมวิธานพืช ระหว่าง 26-30 เมษายน โดยมีนักวิชาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง  ความหมายและความสำคัญของอนุกรมวิธาน ระบบการจัดจำแนกพืช การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ และการบรรยายลักษณะพืช ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5384-1234 และ www.qsbg.org

คำสำคัญ:
โพสข้อความ