ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

วิธีปลูกและขยายพันธุ์ลิ้นมังกร

นานาการ์เดน
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

การปลูกเลี้ยงลิ้นมังกร
                ลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับที่มีความเขียวสดใสตลอดทั้งปี ปลูกเลี้ยงได้ง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง จึงไม่ต้องดูแลรักษามาก แต่ต้องได้รับแสงสว่างที่เพียงพอ อุณหภูมิที่เหมาะสมต้องไม่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียสและค่า pH ของดินอยู่ระหว่าง 6-7 สามารถปลูกได้ทั้งภายในอาคารบ้านเรือนและกลางแจ้ง
                การ ปลูกลงแปลงในสวนกลางแจ้งหรือปลูกประดับไว้เป็นแนวรั้วของบ้านสามารถทำได้ ด้วยวิธีง่าย ๆ โดยการขุดหลุมปลูกขนาดพอเหมาะ ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมกับดินร่วนอัตราส่วนเท่า ๆ กันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย มีประโยคหนึ่งในหมู่นักเล่นลิ้นมังกรที่มักพูดอยู่เสมอว่า “ลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับที่ปลูกเลี้ยงได้ง่าย ที่ใดหญ้าขึ้นได้ก็สามารถปลูกไม้ประดับชนิดนี้ได้แล้ว”
                สำหรับ การเพาะปลูกในกระถาง วัสดุปลูกที่ใช้ควรเป็นดินร่วนซุยหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีการระบายน้ำดี เนื่องจากลิ้นมังกรที่ได้รับความชื้นมากเกินไปจะส่งผลให้ใบเกิดการฉ่ำน้ำและ มีผลทำให้ใบเกิดการเน่าได้ กระถางปลูกควรมีขนาดกะทัดรัดและเหมาะสมกับขนาดต้น อาจเลือกกระถางที่มีลวดลายเพื่อเพิ่มสีสันในการตกแต่งอาคารไปในตัว นำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมดินร่วน ในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน จากนั้นจึงนำต้นลิ้นมังกรลงปลูกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย และควรเปลี่ยนกระถางทุก 1-2 ปี เพื่อรองรับการขยายตัวของรากและหน่อที่มีเพิ่มขึ้น

การขยายพันธุ์
                ลิ้นมังกรสามารถขยายพันธุ์ได้ 4 วิธีคือ วิธีการแยกหน่อ วิธีการปักชำใบ วิธีการเพาะเมล็ด และวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยในแต่ละวิธีจะมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันกล่าวคือ
                - วิธีการเพาะเมล็ด เกิด จากการผสมพันธุ์ของดอกลิ้นมังกร ซึ่งอาจเกิดจากการผสมในต้นเดียวกันหรือเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ การขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ ๆ เนื่องจากการผสมข้ามสายพันธุ์และการกลายพันธุ์ของต้นที่เกิดจากเมล็ดจะมี พันธุ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น แต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเช่นเดียวกับการคัดเลือกสายพันธุ์ชนิดอื่น ๆ
                - วิธีการแยกหน่อ เมื่อ ถึงอายุที่เหมาะสมลิ้นมังกรจะมีการแตกหน่อจากหัวใต้ดินออกมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ปลูกเลี้ยงสามารถขุดหัวแล้วแยกหน่อยขยายพันธุ์ การขยายพันธุ์วิธีนี้ใช้ระยะเวลาไม่นานและต้นลูกที่ได้จะมีลักษณะเหมือนกับ ต้นแม่ทุกประการ จึงเหมาะแก่การขยายพันธุ์ในเชิงการค้า
                - วิธีการปักชำใบ โดยการตัดใบลิ้นมังกรออกเป็นชิ้นหรือท่อน และสามารถนำไปปักลงวัสดุเพาะปลูกได้ทันทีในบางสายพันธุ์การขยายพันธุ์ด้วย วิธีนี้เมื่อใบปักชำเจริญเติบโตและแตกหน่อออกมา ต้นลูกที่ได้จะมีลักษณะผิดเพี้ยนไปจากต้นแม่ จึงไม่เหมาะที่จะนำมาขยายพันธ์ในเชิงการค้า อีกทั้งรากอ่อนที่เพิ่งแตกออกมาจากใบที่ปักชำมักถูกทำลายด้วยแมลงปีกแข็งที่ อยู่ใต้ดินได้ง่าย
                - วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งที่สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ แต่ยังคงมีอุปสรรคในเรื่องความสม่ำเสมอของการเจริญเติบโต และเปอร์เซ็นต์ความอยู่รอดที่ต่ำจึงไม่เหมาะแก่การขยายพันธุ์ในเชิงการค้า

คำสำคัญ: ลิ้นมังกร
โพสข้อความ