ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ลักษณะเอื้องกระเป๋าปิด

นานาการ์เดน
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Aerides odorata   Lour. 
ตระกูล:    ORCHIDACEAE 
ชื่อพื้นเมือง:    กุหลาบกระเป๋าปิด กุหลาบขาว, เอื้องเปา, เป็ดน้อย, ม้าหมุย
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น    มี 2 แบบ คือแบบโปร่ง ลำต้นจะบิดเป็นเกลียวเล็กน้อย และต้นห้อยย้อยลงแต่ละต้นมักแตกแขนงเป็นหลายยอด ต้นอาจยาวถึง 1 เมตรครึ่ง และแบบลำต้นหนาแข็ง
    ใบ    กว้างประมาณ 2.5 ซม. ยาวประมาณ 20-30 ซม. มี 2 แบบตามลักษณะลำต้น คือลำต้นแบบแรกใบจะมีลักษณะแบนและปลายบิด (ภาคใต้) ส่วนลำต้นแบบที่สองใบจะหนาสั้น อวบน้ำ ปลายใบมนเป็นแฉกไม่เท่ากัน (ภาคเหนือ)
    ดอก    เป็นช่อดอกยาวประมาณ 40 เซนติเมตร และห้อยลง แต่ละช่อมีประมาณ 30 ดอก แต่ละดอกกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ช่อเอนในแนวระนาบหรือห้อยลงเล็กน้อยดอกในช่อมีจำนวนมากกลีบดอกหนาและเป็นมัน คล้ายเทียนไขพื้นดอกสีขาวทั้งสองแบบปลายกลีบเป็นสีม่วงอมแดงอ่อน ๆ ส่วนปลาบปากเป็นสีม่วง มีเดือยดอกค่อนข้างเรียวโค้งยื่นออกมา ทางด้านหน้า บานนานประมาณ 2 สัปดาห์
    ราก    เป็นแบบรากอากาศ (epiphytic)  
ฤดูกาลออกดอก:    เมษายน – พฤษภาคม  
ส่วนที่มีกลิ่นหอม:    ดอก
การใช้ประโยชน์:    ไม้ประดับ
ถิ่นกำเนิด:    ไทย เนปาล อินเดีย ภูฐาน ลาว มาเลเซีย เวียดนาม เมียนม่าร์ และ ฟิลิปปินส์
แหล่งที่พบ:    พบตามป่าดิบเกือบทุกภาค ยกเว้นตะวันออกเฉียงใต้
*กุหลาบกระเป๋าปิดจากภาคเหนือจะมีโครโมโซมมากกว่าปกติเป็น 2 เท่า ในทางพันธุศาสตร์เรียกพวกนี้ว่า เตตราพลอยด์ (tetraploid-4N) ส่วนพวกที่มีโครโมโซมจำนวนปกติเช่นที่พบทางภาคใต้ เรียกว่า ดิพลอยด์ (diploid-2N)

คำสำคัญ: กล้วยไม้
โพสข้อความ