ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ลักษณะของพญาไร้ใบ

นานาการ์เดน
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Chiloschista viriflava   Seldenf.  
ตระกูล:    ORCHIDACEAE   
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น   
    ใบ    เรียวแหลม ยาวประมาณ 2 มม
    ดอก    เป็นช่อ ก้านช่อดอกยาว ประมาณ 1-20 ซม. แต่ละช่อมีประมาณ 10-20 ดอก กลีบดอกสี เขียวอมเหลือง ทั้งดอก มีขนและบางต้นมีจุดสีส้ม ยังมีอีก 2 ชนิด คือ
              1. Chiloschista  lunifera (Rchb.f.) J.J. Sm. ช่อดอกโปร่ง ยาว 15-20 ซ.ม. ขนาดดอก 1.2 ซ.ม. กลีบดอกสีเหลืองแต้มน้ำแดง 2 จุด
              2. Chiloschista  parishii  Seidenf. ดอก เป็นช่อโปร่งยาว 15-20 ซ.ม. ขนาด 1-1.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอมเหลือง  มีจุดขนาดเล็กสีน้ำตาลจางกระจาย กลีบปากสีขาวแต้มสีน้ำตาลแดงที่ด้านใน ผิวกลีบดอดค้านนอกมีขนสั้นนุ่มกระจาย ขอบกลีบเรียบ ดอกบานทน
    ราก    เป็นแบบรากอากาศ (epiphytic)  
ฤดูกาลออกดอก:    เมษายน – มิถุนายน
การใช้ประโยชน์:    ไม้ประดับ
ถิ่นกำเนิด:    ไทย เนปาล ภูฐาน สิขิม จีน อินเดีย และเมียนม่าร์
แหล่งที่พบ:    พบตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ

คำสำคัญ: กล้วยไม้
โพสข้อความ