ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ลักษณะของเอื้องเขากวางอ่อน

นานาการ์เดน
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb. f.
ชื่อสกุล:    Phalaenopsis
ตระกูล:    ORCHIDACEAE
ชื่อวงศ์ย่อย:    Vandoideae
ชื่อพื้นเมือง:    เอื้องม้าลาย ,เอื้องเขากวางอ่อน,เอื้องจะเข็บ
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น    ลำต้นสั้น มีกาบหุ้มลำต้น เจริญตาม แนวยอด
    ใบ    หนามีขนาดยาว 10-15 ซม. กว้าง 2-4 ซม. ค่อนข้างอวบน้ำและอ่อน
    ดอก    เป็นช่อ2-3 ดอก แตกแขนง ช่อของดอกคล้ายเขากวาง แกนช่อแบน อวบน้ำขอบ 2 ข้างจะมีใบประดับรูปสี่เหลี่ยมเรียงเป็นระยะ ขนาดดอก 2.5-3 ซม. สีดอกและลวดลายดอกจะแตกต่างกันตามพันธุ์
    ราก    เป็นแบบรากอากาศ(epiphytic)   
ฤดูกาลออกดอก:    ฤดูกาลออกดอกทั้งปี โดยเฉพาะมิถุนายน - ตุลาคม  
การใช้ประโยชน์:    ไม้ประดับ
ถิ่นกำเนิด:    ไทย อินเดีย เมียนม่าร์ ลาว และมาเลเซีย
แหล่งที่พบ:    พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้นทั่วทุกภาค

คำสำคัญ: กล้วยไม้
โพสข้อความ