ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ลักษณะของช้างกระ

นานาการ์เดน

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Rhynchostylis gigantea (Lindi) Ridi.   
ชื่อพ้อง:    Saccolabium giganteum  Lindl., Vanda densiflora  Lindl.
ตระกูล:    ORCHIDACEAE   
ชื่อพื้นเมือง:    ช้างแดง,ช้างเผือก,เอื้องช้างเผือก,ช้างดำ,เอื้องต๊กโต,ช้างค่อม
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางปลายยอด โดยมีการเจริญเติบโตของส่วนยอดที่ไม่จำกัด  คือมีเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดที่สามารถได้เจริญได้อย่างไม่สิ้นสุด และยังสามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่ที่ด้านข้างได้ โดยยอดใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็สามารถเจริญได้อย่างไม่มีสิ้นสุดเช่นกัน
    ใบ    ใบขนาดใหญ่หนาและเหนียว สลับซ้ายขวาค่อนข้างถี่ มีลายเขียวแก่สลับเขียวอ่อนตามความยาวของใบ ใบยาวประมาณ 15-35 ซม. กว้างประมาณ 3.7-7.5 ซม  เป็นรูปขอบขนาดเรียงสลับระนาบเดียวใบจะมีขนาดใหญ่  แผ่นใบมีเส้นสีจาง
    ดอก    ทรงกระบอกช่อดอกทอดเอนลงเล็กน้อยหรือเอนโค้งลง ก้านช่อดอกยาวประมาณ 20-40 ซม. มีดอกแน่นช่อ ดอกหลายสีและเรียกชื่อตามสีของดอก เช่น สีขาว เรียกช้างเผือก สีแดง เรียกช้างแดง  สีม่วงอมชมพูอ่อน มีจุดประสีม่วงแดง เรียกช้างกระ, ช้างประหลาด, ช้างพลาย ช้างสีชมพูอมส้ม
    ราก    เป็นแบบรากอากาศ (epiphytic)
ฤดูกาลออกดอก:    ธันวาคม ถึงมกราคมของทุกปี
การขยายพันธุ์:    การเพาะเมล็ด หน่อ และเพาะเนื้อเยื่อ
การปลูก:    นิยมปลูกลงในกระเช้าไม้ ใช้วัสดุปลูกถ่านไม้ หรือเกาะติดแก่นไม้ บำรุงปุ๋ยกล้วยไม้ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง
การดูแลรักษา:    ควรให้อยู่ในที่โล่งลมพัดผ่านได้ดี พรางแสงประมาณ 40 - 50 %
ส่วนที่มีกลิ่นหอม:    ดอก
การใช้ประโยชน์:    ไม้ประดับ
ถิ่นกำเนิด:    ไทย เมียนม่าร์ อินโดจีน จีน ฟิลิปปินส์ ลาว และมาเลเซีย
แหล่งที่พบ:    พบตามป่าดิบแล้งเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้

คำสำคัญ: กล้วยไม้
เมนูส่วนล่างของเว็บ