ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของสร้อยสุมาลี

นานาการ์เดน

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Parameria barbata Schum.
ชื่อวงศ์:    Apocynaceae
ชื่อสามัญ:    Osmanthus
ชื่อพื้นเมือง:    เครือเขามวก เครือเขามวกขาวตั่งตู้เครือ ตังติด มวก ส้มลม วอร์กั้นจรู้ก วันจรู้กและส้มเย็น
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น    เถาของกุมาริกาค่อนข้างเล็ก แต่เหนียวแยกสาขามาก ทุกส่วนของต้นมียางขาว
    ใบ    ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ค่อนข้างถี่ รูปรีแกมรูปไข่กลับ ยาว 2-4 ซม. กว้าง 1.5-2 ซม. ปลายแหลม เนื้อใบหนาเล็กน้อยช่อดอกแยกแขนง ออกตามซอกใบเกือบตลอดกิ่ง
    ดอก    ดอกสีขาว ขนาดเล็ก ประมาณ 3 มม. กลีบดอก โคนเชื่อมเป็นหลอดสั้นปลายแยกเป็น 5 แฉก เมื่อบานส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซม. เกสรตัวผู้ 5อัน
    ฝัก/ผล    เป็นฝักคู่ ยาว 15-45 ซม.
    เมล็ด    มี 4-10 เมล็ด
ฤดูกาลออกดอก:    ฤดูหนาว ช่วงเดือนธันวาคม
การขยายพันธุ์:    การตอนกิ่ง หรือเพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง  
ส่วนที่มีกลิ่นหอม:    ดอก
การใช้ประโยชน์:    ไม้ประดับ และสมุนไพร
ถิ่นกำเนิด:    แถบอินโดจีน
แหล่งที่พบ:    ป่าเบญจพรรณ หรือชายป่าอื่นๆคำสำคัญ: สร้อยสุมาลี
เมนูส่วนล่างของเว็บ