ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของพวงโกเมน

นานาการ์เดน

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Mucuna bennettii F. Muell.
ชื่อวงศ์:    LEGUMINOSAE
ชื่อสามัญ:    New Guinea Creeper, Red Jade Vine
ชื่อพื้นเมือง:    -
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น    เป็นไม้เถา เนื้อแข็ง  โตเร็ว  ยาวได้ถึง 15- 25 เมตร
    ใบ    เรียงเวียนสลับ  ใบประกอบ ใบย่อย 3 ใบ รูปไข่ โคนใบมน  ปลายใบแหลม
    ดอก    ออกเป็นช่อใหญ่ห้อยลงตามซอกใบและปลายกิ่ง  รูปคล้ายดอกแคหรือดอกถั่ว   กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก  กลีบดอก 5 กลีบขนาดไม่เท่ากันและ ไม่คลี่บาน กลีบที่อยู่นอกสุดใหญ่กว่ากลีบอื่น ดอกสีแดงอมส้ม
    ฝัก/ผล    เป็นฝัก  เมื่อแก่แตกได้
    เมล็ด    ประมาณ 12 เมล็ด
ฤดูกาลออกดอก:    กุมภาพันธุ์ - เมษายน
การขยายพันธุ์:    เพาะเมล็ด การปักชำ การตอนกิ่ง
การใช้ประโยชน์:    เป็นไม้ประดับ
ถิ่นกำเนิด:    ปาปัวนิวกินี
แหล่งที่พบ:    ปลูกได้ทั่วไป

คำสำคัญ: พวงโกเมน
เมนูส่วนล่างของเว็บ
ขึ้น