ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

รับออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์(Landscape) รับจัดสวน ตกแต่งสวน by www.three-roots.com

Threeroots
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

Threeroots
   
"shade of nature"
   
   
< www.three-roots.com >
   
   
   
ขอบเขตการให้บริการ        
   
บริการให้คำปรึกษา, ออกแบบ, บำรุงรักษา และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ครบวงจร โดยมีขอบเขตการให้บริการดังนี้    
   
   
•    งาน Hardscape ได้แก่ ทางสัญจร, พื้นทางเดิน, ลานจอดรถ, ศาลาพักผ่อน, ซุ้มประตูซุ้มพักผ่อน, รั้วและประตูรั้ว, สะพาน, บ่อน้ำล้น, น้ำพุน้ำตก, บ่อปลา, เฟอร์นิเจอร์ภายนอก, ม้านั่ง, อุปกรณ์ประดับสวน, หลังคาตกแต่งสวน, หินประดับ, ซุ้มไม้เลื้อย, โครงสร้างสวนแนวตั้ง (vertical garden)    
   
•    งาน Softscape หรือ Planting ได้แก่ การปลูกไม้ใหญ่, ไม้พุ่ม, ไม้คลุมดิน, ปูหญ้า, ไม้ประดิษฐ์, หญ้าเทียม    
   
•    ระบบสาธารณูปโภคงานภูมิทัศน์ ได้แก่ ระบบระบายน้ำ, ระบบรดน้ำ, ระบบรดน้ำอัตโนมัติSprinkler, ระบบพ่นหมอกน้ำ, ระบบไฟฟ้า, งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง    
   
•    งานบำรุงรักษา(หลังการขาย) ได้แก่ บำรุงรักษาสนามหญ้า, ตัดแต่งพรรณไม้, พรวนดิน, รดน้ำให้ปุ๋ย, เปลี่ยนไม้ค้ำยัน, ป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย    
   
   
Threeroots Group Co.,Ltd. (บริษัท ทรีรูท กรุ๊ป จำกัด)    
ที่อยู่ : 43/49 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ กทม. 10600    
   
Tel : 081-497-9057 (เวลาทำการ)    
Website : www.three-roots.com    
Email : thanit.s@three-roots.com    
Line id : threeroots (นอกเวลาทำการ)    
Facebook: www.:)/threerootsfanpage    
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (09.00น. - 18.00น.)    
   
   
ขั้นตอนการทำงาน    
   
ขั้นตอนการทำงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆดังนี้    
   
1. ขั้นตอนการสำรวจ (ระยะเวลาโดยประมาน 1 วัน)    
- สำรวจพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการวัดขนาดบริเวณพื้นที่, สภาพแวดล้อมโดยรอบ, ทิศทาง, ระดับพื้นที่, สิ่งปลูกสร้างเดิมหรือพันธุ์ไม้เดิม เป็นต้น    
- สำรวจความต้องการของลูกค้าด้านประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ออกแบบ ด้านงบประมาน ตลอดจนรสนิยมของลูกค้า    
โดยทางผู้ออกแบบจะให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางลูกค้าโดยตรง    
   
2. ขั้นตอนการออกแบบ (ระยะเวลาโดยประมาน 1 - 2 สัปดาห์)    
- นำเสนอแบบร่างขั้นต้นหรือแบบแสดงแนวความคิดConceptual design    
- แบบร่างผังบริเวณ (Master plan)    
- แบบร่างขั้นสุดท้าย (Final design)    
- แบบงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) หรือเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา    
- เสนอราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์ (Quotation)    
   
3. ขั้นตอนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะเวลาโดยประมาน 1 วัน - 1 สัปดาห์)    
- ปรับระดับและปรับสภาพพื้นที่ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการปรับปรุง    
- (ถ้ามี)ก่อสร้างส่วนงาน Hardscape อาทิเช่น ซุ้มประตู, ทางเดิน, เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง, น้ำตกน้ำพุ, สระน้ำบ่อน้ำล้น หรือ ศาลาพักผ่อน    
- งานระบบเช่น ระบบน้ำ ระบบระบายน้ำ ระบบไฟ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง    
- ก่อสร้างส่วนงาน Softscape หรืองานปลูก Planting เช่น การลงไม้ใหญ่, ไม้พุ่ม, ไม้ล้มลุก, ไม้เลื้อย, ไม้คลุมดินตามลำดับ    
- เก็บวัสดุอุปกรณ์และทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อส่งมอบงาน    

คำสำคัญ: รับจัดสวน
โพสข้อความ