ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

งานวันสับปะรดหวานบ้านคา ครั้งที่ 6 ปี 2557 ระหว่างวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2557

งานวันสับปะรดหวานบ้านคา ครั้งที่ 6 ปี 2557    
ระหว่างวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2557    
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
   
   
กิจกรรมภายในงาน    
-การประกวดขบวนรถบุปผชาติที่ตกแต่งด้วนสับปะรด    
-ขบวนแห่สิงโตอย่างอลังการ    
-การแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง และไทยทรงดำ    
-การประกวดสับปะรดหวานและสับปะรดผลใหญ่    
-การประกวดแพะ แารแข่งขันกินสับปะรด    
-การแข่งขันเปตองจากลูกสับปะรด    
-การประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่ง    
-การประกวดธิดาสับปะรดหวานบ้านคา

คำสำคัญ:
เมนูส่วนล่างของเว็บ