ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

วิธีปลูกปอเทืองสลับพริก

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

การนำปอเทืองมาปลูกสลับกับการปลูกพริกเป็นการป้องกันการระบาดของโรครากปมในแปลงปลูกพริก จัดเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและรักษาสภาพ แวดล้อม เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพริกภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้การยอมรับกันอย่างกว้าง ขวางและมีการใช้ปอเทืองปลูกสลับกับพริก ซึ่งสามารถปลูกได้โดยวิธี การหว่านลงในแปลงให้ทั่ว อัตราเมล็ด ปอเทือง 5 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบ ปอเทืองช่วงออกดอกหรือเมื่ออายุประมาณ 45-50 วัน ในขณะที่ดินยังมีความชื้นแล้วทิ้งไว้ 7-10 วันก่อนปลูกพริก ปอเทือง  จะช่วยลดประชากรของไส้เดือนฝอยชนิด Meloidogyne spp. ในแปลงปลูกพริกได้มากกว่า 60-70% และสิ่งสำคัญยังช่วยควบคุมการระบาดของโรครากปมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน และยังเป็นปุ๋ยพืชสดได้อย่างดีอีกด้วย เนื่องจากปอเทืองที่เป็นพืชตระกูลถั่ว ปลูกง่าย โตเร็ว ทนแล้ง ปลูกได้ทุกฤดูกาล และ  ยังช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินและ ธาตุไนโตรเจนทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี  สามารถรักษาความสมดุลของดิน

คำสำคัญ:
โพสข้อความ