ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู รุ่นที่ 12 วันที่ 18-19 มกราคม 2557

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

อบรมเรื่อง เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 12    
   
วันที่ 18-19 มกราคม 2557
   
   
         มะนาวและมะกรูดจัดเป็นพืชในตระกูลส้ม มะนาวใช้ส่วนของผลมาปรุงอาหารและมีราคาแพงในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากให้ผลผลิต น้อยและราคาถูกในฤดูฝน ดังนั้นเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิคในการทาให้มะนาวออกนอกฤดูได้ จึงจะทาให้ขายมะนาวได้ราคาดีขึ้น    
สาหรับมะกรูดใช้ได้ทั้งส่วนผลผลิตของ ใบและผลมาประกอบอาหาร แต่ในที่นี้ผู้มาเข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่เกี่ยวกับการปลูก มะกรูดระยะชิดซึ่งจะทาให้ตัดไปขายได้ทั้งปี นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับดินและปุ๋ย การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคที่เกี่ยวกับมะนาวและมะกรูด    
   
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป    
   
**ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 1,800 บาท แต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 10 มกราคม 2557    
ลดเหลือคนละ 1,700 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)    
   
การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า    
         ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กาแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กาแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ. กาแพงแสน จ. นครปฐม 73140 หรือ    
โอนเงินเข้า บัญชีในนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กาแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 227500 - 5 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 351392 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม    
   
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่    
   
         ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ โทร. (034) 351934 หรือ โทรสาร (034) 351934 หรือคุณรัฐกานต์ จันทร์แสงวสุ 089-2541552    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ