ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมการผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 9 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

อบรมเรื่อง การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 9    
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
   
   
    มะละกอเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการรับประทานเป็นผลไม้  การทำผักดอง  ผลไม้แช่อิ่ม  ผลไม้ดิบนำมาปรุงอาหาร  เช่น  ส้มตำ  แกงเหลือง  แกงส้ม ฯลฯ  แต่ในการปลูกมะละกอเกษตรกรมักประสบกับปัญหาต้นมะละกอเน่าหรือเป็นโรคใบด่าง จุดวงแหวน(Papaya  Ring  Spot  Virus)  ทำให้ผลผลิตลดลง  และต้นตายไปในที่สุด  ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการปฏิบัติและการจัดการในแปลง  เช่น  การใช้สารกำจัดวัชพืชผิดวิธีส่งผลให้ระบบรากถูกทำลาย  ต้นจึงมีอายุสั้นลง   นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องผลผลิตเว้นช่วง  ผลมีรูปทรงบิดเบี้ยวด้อยคุณภาพ  อันเป็นผลจากการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และการจัดการด้านน้ำและการใช้ปุ๋ยที่ ไม่ถูกต้อง ดังนั้นหากได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์การปลูกและ การดูแลที่ถูกต้องจะช่วยให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจนำไปปฏิบัติ  เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตให้แก่ผู้ปลูกได้ต่อไป    
   
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป    
   
**ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท แต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้ารุ่นที่ 9 ก่อนวันที่ 17 มกราคม 2557    
ลดเหลือคนละ 900 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)    
   
การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
   
         ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กาแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กาแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ. กาแพงแสน จ. นครปฐม 73140 หรือ    
โอนเงินเข้า บัญชีในนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กาแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 227500 - 5 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 351392 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม    
   
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่    
   
         ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ โทร. (034) 351934 หรือ โทรสาร (034) 351934 หรือคุณรัฐกานต์ จันทร์แสงวสุ 089-2541552    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ