ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

น้ำสกัดชีวภาพ

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

น้ำสกัดชีวภาพ เป็นน้ำสกัดที่ได้จากการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือใช้จากส่วนต่างๆ ของพืชหรือสัตว์โดยผ่านกระบวนการหมักในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน (anaerobic condition) โดยมีจุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลาย เศษซากพืชและซากสัตว์ให้กลายเป็นสารละลาย    
   
จุลินทรีย์ที่พบในน้ำสกัดชีวภาพ มีทั้งต้องการออกซิเจนและไม่ต้องการออกซิเจน ได้แก่    
-แบคทีเรีย ได้แก่ Bacillus sp., Lactobacillus sp., Streptococcus sp.    
-รา ได้แก่ Aspergillus niger, Pennicillium, Rhizopus    
-ยีส ได้แก่ Canida sp., Sacarsmydetes    

น้ำสกัดชีวภาพสามารถแบ่งออกตามประเภทของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตได้ 2 ประเภท    
1.น้ำสกัดชีวภาพที่ผลิตจากพืช    
ผัก ผลไม้ สับให้เป็นชิ้นขนาด 1 นิ้ว ผสมกับกากน้ำตาล ในภาชนะที่เตรียมไว้ในอัตรา กากน้ำตาล 1 ส่วนต่อผัก ผลไม้ 3 ส่วน ใส่ในถังหมักปิดฝาให้สนิท (อย่าให้ถูกแสงแดด) ครบ 3 วัน เปิดฝากวน 1 ครั้ง ทิ้งไว้ 10-14 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้    
วิธีใช้    
1.นำน้ำสกัดชีวภาพที่หมักไว้ไปผสมน้ำ 1:500 ส่วน รดต้นไม้    
2.เริ่มฉีดตั้งแต่พืชเริ่มงอก และควรฉีดหรือให้อย่างสม่ำเสมอ    
3.หรือนำน้ำสกัดชีวภาพไปแช่เมล็ดก่อนปลูก จะช่วยให้งอกเร็วขึ้น ต้นกล้าแข็งแรงและสมบูรณ์    
   
2.น้ำสกัดชีวภาพที่ผลิตจากสัตว์    
นำปลาบดหรือสับให้ละเอียดนำไปผสมกับกากน้ำตาล ในอัตรากากน้ำตาล 1 ส่วน ต่อปลา 2 ส่วน และหัวเชื้อลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำไปใส่ในถังหมักปิดฝาให้สนิทไปวางไว้กลางแจ้ง (ที่มีแสงแดด) เปิดฝากวนทุกๆ วัน จำนวน 1 สัปดาห์ แล้วหมักทั้งไว้ 20-30 วัน นำไปใช้ได้    
วิธีใช้    
ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือราดโคนต้น อัตราน้ำสกัดชีวภาพ 1 ลิตรต่อน้ำ 2 ลิตร    

ตารางค่าวิเคราะห์น้ำสกัดชีวภาพ    
ชนิดปุ่ยหมัก        
-ปุ๋ยหมักผักสีเขียว  Gibberillin (mg/g) 1.205   Auxin (mg/g)  1.410    
-ปุ๋ยหมักผลไม้  Gibberillin (mg/g)  360.606   Auxin (mg/g)  48.042    
-ปุ๋ยหมักจากปลา  Gibberillin (mg/g)  33.070     Auxin (mg/g)  4.019    
   
       
   
   

คำสำคัญ:
โพสข้อความ