ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

“เทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม” ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2556

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

“เทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม”    
ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2556        
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  
   
   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเห็นความสำคัญของ “ปทุมมา” ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นทิวลิปแห่งสยามและเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปทุมมารวมทั้งมีการจัดสวนที่ประดับด้วยปทุมมาหลากหลายสายพันธุ์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนและเกษตรกร รวมทั้งการจัดแสดงดนตรี และกิจกรรมต่างๆมากมาย    
   
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้เริ่มทำการเพาะหัวพันธุ์ปทุมมาแล้ว ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยปทุมมาที่จะนำมาจัดแสดงในงานนั้นมีอยู่ถึง 20 สายพันธุ์ ที่มีความหลากหลายสีสันสวยงาม อาทิ พันธุ์เชียงใหม่พิงค์ ขาวดอยตุง สโนว์ไวท์ แอนนา แดงระฆัง ลัดดาวัลย์ เชอรี่ บัวลาย ฯลฯ นอกจากนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ยังได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดนิทรรศการและตกแต่งสวนด้วยปทุมมาอีกด้วย

คำสำคัญ:
โพสข้อความ