ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

"ด่วนมาก"ต้องการต้นไม้พร้อมจัดส่งตามรายละเอียด

บริบูรณ์
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ต้องการผู้จัดหาต้นไม่พร้อมขนส่ง ด่วน ตามเอกสารแนบ    
รายการต้นไม้                        
ลำดับ    รายการ    ขนาด                                                  จำนวน             ราคาต่อต้น    รวมเป็นเงิน    
1    ต้นแก้ว      ǿ 2นิ้ว สูง 1.50 ม.                                18 ต้น            
2    ต้นหลิวญี่ปุน      ถุง 8 นิ้ว                              720 ต้น            
3    ต้นผักโขมแดง      ถุง  6  นิ้ว                                775 ต้น            
4    ต้นนีออน    ǿ 2นิ้ว สูง 0.50 ม.                      620 ต้น            
5    ต้นสนฉัตร      ǿ 2นิ้ว สูง 2.00 ม.                                   7 ต้น            
6    ต้นเทียนทอง      ถุง 8 นิ้ว                              830 ต้น            
7    ต้นเข็มอินเดีย      ถุง 8 นิ้ว                            1,470 ต้น            
8    ต้นโมกดัด      ǿ 2นิ้ว สูง 2.00 ม.                                    3 ต้น            
9    ต้นบุษบาฮาวาย      ถุง  10  นิ้ว                     140 ต้น            
10    ต้นพลับพลึงทอง      กระถาง  10  นิ้ว               520 ต้น            
11    ต้นเศรษฐีไซง่วน      กระถาง  8  นิ้ว                  800 ต้น            
12    ต้นคนเดีย      ǿ 2นิ้ว สูง 2.00 ม.                                       2 ต้น              
13    ต้นกามปูหลุด    ถุง 6 นิ้ว                               870 ต้น            
14    ต้นผกากรอง      ถุง 4 นิ้ว                             3,740 ต้น            
15    ต้นไทรยอดทอง    กระถาง  8  นิ้ว                  1,200 ต้น            
16    ต้นดาดทับทิม      กระถาง  6  นิ้ว                1,050 ต้น            
17    หญ้านวลน้อย    -                             1,200 ตร.ม.            
18    ดินผสม    35 กก./ถุง                                          1,200 ถุง            
                       
   เงื่อนไข                    
    - ส่งของทั้งหมดไปจังหวัด ระนอง                    
   ติดต่อกลับ คุณบริบูรณ์ 089-6998879                    

ทางเรา น่าจะมีทั้งหมดนะ ค่ะ เเล้วมีรถมารับของไมค่ะท่ามีติดต่อเรามาเลยนะ 0870034149

ต้องการผู้จัดหาต้นไม่พร้อมขนส่ง ด่วน ตามเอกสารแนบ    
รายการต้นไม้                        
ลำดับ    รายการ    ขนาด                                                  จำนวน             ราคาต่อต้น    รวมเป็นเงิน    
1    ต้นแก้ว      ǿ 2นิ้ว สูง 1.50 ม.                                18 ต้น            
2    ต้นหลิวญี่ปุน      ถุง 8 นิ้ว                              720 ต้น            
3    ต้นผักโขมแดง      ถุง  6  นิ้ว                                775 ต้น            
4    ต้นนีออน    ǿ 2นิ้ว สูง 0.50 ม.                      620 ต้น            
5    ต้นสนฉัตร      ǿ 2นิ้ว สูง 2.00 ม.                                   7 ต้น            
6    ต้นเทียนทอง      ถุง 8 นิ้ว                              830 ต้น            
7    ต้นเข็มอินเดีย      ถุง 8 นิ้ว                            1,470 ต้น            
8    ต้นโมกดัด      ǿ 2นิ้ว สูง 2.00 ม.                                    3 ต้น            
9    ต้นบุษบาฮาวาย      ถุง  10  นิ้ว                     140 ต้น            
10    ต้นพลับพลึงทอง      กระถาง  10  นิ้ว               520 ต้น            
11    ต้นเศรษฐีไซง่วน      กระถาง  8  นิ้ว                  800 ต้น            
12    ต้นคนเดีย      ǿ 2นิ้ว สูง 2.00 ม.                                       2 ต้น              
13    ต้นกามปูหลุด    ถุง 6 นิ้ว                               870 ต้น            
14    ต้นผกากรอง      ถุง 4 นิ้ว                             3,740 ต้น            
15    ต้นไทรยอดทอง    กระถาง  8  นิ้ว                  1,200 ต้น            
16    ต้นดาดทับทิม      กระถาง  6  นิ้ว                1,050 ต้น            
17    หญ้านวลน้อย    -                             1,200 ตร.ม.            
18    ดินผสม    35 กก./ถุง                                          1,200 ถุง            
                       
   เงื่อนไข                    
    - ส่งของทั้งหมดไปจังหวัด ระนอง                    
   ติดต่อกลับ คุณบริบูรณ์ 089-6998879                    
   
ต้องการผู้จัดหาต้นไม่พร้อมขนส่ง ด่วน ตาม เอกสารแนบ                
รายการต้นไม้                
ลำดับ รายการ ขนาด จำนวน ราคาต่อต้น รวมเป็นเงิน     ราคา/ต้น     จำนวน     รวมค่าต้นไม้    
1 ต้นแก้ว o/' 2นิ้ว สูง 1.50 ม. 18 ต้น     150.00     18.00     2,700.00    
2 ต้นหลิวญี่ปุน ถุง 8 นิ้ว 720 ต้น     20.00     720.00     14,400.00    
3 ต้นผักโขมแดง ถุง 6 นิ้ว 775 ต้น     15.00     775.00     11,625.00    
4 ต้นนีออน o/' 2นิ้ว สูง 0.50 ม. 620 ต้น     150.00     620.00     93,000.00    
5 ต้นสนฉัตร o/' 2นิ้ว สูง 2.00 ม. 7 ต้น     2,500.00     7.00     17,500.00    
6 ต้นเทียนทอง ถุง 8 นิ้ว 830 ต้น     20.00     830.00     16,600.00    
7 ต้นเข็มอินเดีย ถุง 8 นิ้ว 1,470 ต้น     20.00     1,740.00     34,800.00    
8 ต้นโมกดัด o/' 2นิ้ว สูง 2.00 ม. 3 ต้น     5,000.00     3.00     15,000.00    
9 ต้นบุษบาฮาวาย ถุง 10 นิ้ว 140 ต้น     45.00     140.00     6,300.00    
10 ต้นพลับพลึงทอง กระถาง 10 นิ้ว 520 ต้น     50.00     520.00     26,000.00    
11 ต้นเศรษฐีไซง่วน กระถาง 8 นิ้ว 800 ต้น     50.00     800.00     40,000.00    
12 ต้นคนเดีย o/' 2นิ้ว สูง 2.00 ม. 2 ต้น     7,000.00     2.00     14,000.00    
13 ต้นกามปูหลุด ถุง 6 นิ้ว 870 ต้น     8.00     870.00     6,960.00    
14 ต้นผกากรอง ถุง 4 นิ้ว 3,740 ต้น     15.00     3,740.00     56,100.00    
15 ต้นไทรยอดทอง กระถาง 8 นิ้ว 1,200 ต้น     18.00     1,200.00     21,600.00    
16 ต้นดาดทับทิม กระถาง 6 นิ้ว 1,050 ต้น     18.00     1,050.00     18,900.00    
17 หญ้านวลน้อย - 1,200 ตร.ม.     30.00     1,200.00     36,000.00    
18 ดินผสม 35 กก./ถุง 1,200 ถุง     60.00     1,200.00     72,000.00    
            503,485.00    
               
   
ค่าขนส่ง ไป จ.ระนอง     20,000.00            
   
รวมเป็นเงิน     523,485.00            
   
สนใจติดต่อกลับ คุณ อุ๊   083-1746738                

คำสำคัญ:
โพสข้อความ