ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 56 วันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2556

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 56    
ในวันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2556    
ณ บริเวณสนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
   
   
กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่    
-การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  เงาะ - ทุเรียน และผลผลิตเกษตรอื่นๆ โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง    
-การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน    
-นิทรรศการทางการเกษตรและความรู้อื่นๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน    
-การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เงาะพันธุ์โรงเรียน ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพืชอื่นๆ    
-การแข่งขันตำส้มตำผลไม้ประกอบลีลา    
-การประกวดสัตว์เศรษฐกิจ/สัตว์สวยงาม    
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมสี่เผ่าไท    
-การแสดงศิลปะพื้นเมืองของนักเรียนเยาวชนใน จ.ศรีสะเกษ

คำสำคัญ:
โพสข้อความ