ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์ของชำร่วยจากพรรณไม้อัดแห้ง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

โครงการฝึกอบรม    
เรื่อง การประดิษฐ์ของชำร่วยจากพรรณไม้อัดแห้ง
   
   
หลักการและเหตุผล    
เป็นการนำส่วนของพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการทำให้เกิดความสวยงามทำเป็นของฝากของขวัญการ์ดอวยพรที่มีความเป็นธรรมชาติและสามารถสร้างให้เกิดรายได้ และงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชด้วย    
   
วัตถุประสงค์    
1. สามารถทำการด์ได้เองจากชิ้นส่วนของพืช    
2. ร่วมอนุรักษ์และแสดงความสำคัญของพรรณพืชที่มีอยู่ในประเทศ    
   
ระยะเวลาในการฝึกอบรม    
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556    
   
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมวัสดุอุปกรณ์การอบรม อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ    
   
   
*กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ กรุณาโทรแจ้งให้ทางเราทราบก่อน วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทางเราขอหักเงินค่าธรรมเนียม 50% ของค่าลงทะเบียน และหากแจ้งหลัง วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน    
   
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม    
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่    
นางสาวคณิตฐา ชินวงษ์เขียว หรือ นางสาวอตินุช แซ่จิว    
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140    
โทรศัพท์ 034-281-092, 034-351-399, 081-824-3165, 089-457-4014 โทรสาร 034-351-392    
E-mail: rdikhc@ku.ac.th, rdians@ku.ac.th    
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://clgc.rdi.ku.ac.th    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ