ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผสมเทียมโครุ่นที่ 37 วันที่ 5-7 มิถุนายน 2556

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผสมเทียมโครุ่นที่ 37    
   
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม    
   
2. เวลาและสถานที่ฝึกอบรม    
การฝึกอบรมจัดให้มีขึ้นระหว่าง วันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 ระยะเวลา 3 วัน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม    
   
3.หัวข้อการฝึกอบรมผสมเทียม    
3.1 การผสมเทียมโค,ระบบสืบพันธุ์แม่โค,การเช็คสัด,การตั้งท้อง    
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติด    
3.2 การเตรียมอุปกรณ์การผสมเทียมโค    
3.3 การจดบันทึกการผสมเทียมโค    
3.4 โรคระบบสืบพันธุ์และการป้องกันรักษา    
3.5 ปฏิบัติการล้วงคลำมดลูกและฝึกสอดหลอดผสมเทียม (หุ่น)    
3.6 ปฏิบัติการล้วงคลำมดลูก (ตัวโคจริง)    
3.7 ปฏิบัติการสอดหลอดผสมเทียม (ตัวโคจริง)    
3.8 ปฎิบัติการล้างมดลูกโค    
   
   
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    
คุณ สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ โทรศัพท์: 089-7422492    
   
เปิดรับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 15 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเสียค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท ซึ่งค่าลงทะเบียนดังกล่าวจะรวมค่าอุปกรณ์ เครื่องมือฝึกปฏิบัติ ค่าที่พัก ค่าอาหารและอาหารว่าง ตลอดระยะเวลาฝึกอบรม    
   
ที่มา: สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

คำสำคัญ:
เมนูส่วนล่างของเว็บ