ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

โครงการฝึกอบรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย” วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2556

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

โครงการฝึกอบรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย” รุ่นที่ 2    
   
     ปัจจุบันกระแสการดูแลรักษาสุขภาพในทิศทางของการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวันของคนมีแนวโน้มสูงขึ้น ความต้องการบริโภคสมุนไพรทั้งที่เป็นสมุนไพรสด และทั้งที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพรมากขึ้นและตลาดสำหรับสมุนไพรสดมีจำกัด การแปรรูปสมุนไพรให้มีอายุการเก็บรักษาไว้ให้นานมากขึ้นหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคให้มีความหลากหลายมากขึ้นจึงมีความจำเป็น เพื่อเป็นการขยายตลาดและโอกาสในการจำหน่ายสมุนไพรออกไปในรูปของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีนักวิจัยที่มีองค์ความรู้ทั้งที่ได้มาจากการศึกษาทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถนำมาใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆ ได้จริง เช่น ชาสมุนไพร (รางจืด อัญชัน กระเจี๊ยบแดง เกสรบัวหลวง ฯลฯ) น้ำสมุนไพร (น้ำใบบัวบก น้ำกระเจี๊ยบแดง น้ำเสาวรส น้ำฟักข้าว น้ำมะขามป้อม ฯลฯ) นอกจากนี้ยังสามารถสกัดน้ำมันหอมระเหจจากสมุนไพรเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย    
     องค์ความรู้เหล่านี้พร้อมที่ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพหรือนำไปประยุกต์สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความถนัด    
   
วัตถุประสงค์    
ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแปรรูปสมุนไพรเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ    
   
ระยะเวลาในการฝึกอบรม รุ่นที่ 2    
รวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2556    
ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง    
   
สามารถส่งใบสมัครได้ทาง e-mail: rdispsa@ku.ac.th fax: 034-351392    
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 034-351399 ต่อ 431    
   
ตารางฝึกอบรม
   
   
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556    
-บรรยาย ความรู้เบื้องต้นเรื่องสมุนไพร    
-บรรบาย ขั้นตอนการผลิตสมุนไพร, เทคโนโลยีการทำให้แห้งและการสลัดสารจากสมุนไพร    
-ปฏิบัติการ น้ำมันหอมระเหยและการสกัดน้ำมันหอม    
-การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น    
   
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556    
-ปฏิบัติการ การทำชาสมุนไพรชนิดต่างๆ    
-ปฏิบัติการ การทำสบู่ธรรมชาติ    
   
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556    
-ปฏิบัติการ การทำสบู่ธรรมชาติและการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหอม (ต่อ)    
-การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหอม (ต่อ)    
   
ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ