ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

มีปุ๋ยดีๆ มาบอก

นุกูล
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ปุ๋ยขี้ยอเกิดจากซากพืชซากสัตว์ทะเล เช่น สาหร่าย ปะการังอ่อน ซากกุ้งปูปลา รวมทั้งสัตว์น้ำขนาดเล็กและแพลนตอน มีคลื่นน้ำทะเลเป็นตัวช่วยเร่งให้มีการย่อยสลาย และพัดพาซากพืชซากสัตว์ดังกล่าวรวมทั้งธาตุอาหารหน้าดินทะเล มาทับถมกันที่ชายฝั่งทะเลบริเวณป่าชายเลน    
   
ประโยชน์ : ปุ๋ยขี้ยอพบมาก บริเวณป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรีและตราด เป็นผลิตผลทางธรรมชาติอย่างแท้จริงระยะแรกชาวบ้านเรียกว่า “ขี้ยอ”เมื่อชาวประมงนำขี้ยอไปถมที่ปลูกต้นไม้ ปรากฎว่าต้นไม้เจริญ เติบโตให้ผลผลิตดี ต่อมาเมื่อเกษตรกรนำขี้ยอไปใช้แทนปุ๋ยอินทรีย์ ปรากฎว่าผักและผลไม้ ออกดอกออกผลดก รสชาติดี เพิ่มผลผลิตให้ กับเกษตรกรได้ ชาวบ้านจึงเรียก ว่า “ปุ๋ยขี้ยอ” ประโยชน์ ปุ๋ยขี้ยอเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีแร่ธาตุทางทะเล โดยเฉพาะแคลเซียมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชหลายชนิดสูงมาก ความเค็มมีเพียงเล็กน้อยเมื่อรดน้ำก็เจือจางไม่เป็นอันตรายต่อพืช ขณะนี้ ปุ๋ยขี้ยอ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ของชาวสวนผลไม้และสวนปาล์มจันทบุรีและตราด ใช้แล้วทำให้ดินร่วนซุย ใช้ในแปลงนาข้าวจะทำให้ไถพรวนง่าย หากได้ใช้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้โครงสร้างดินสมบูรณ์ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีจะลดลง สามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้อย่างดี    
   
วิธีใช้ สามารถใช้ปุ๋ยขี้ยอได้เช่นเดียวกับปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยคอกทั่วไป จะนำไปใส่รองก้นหลุม เพื่อเตรียมแปลงเพาะก่อนทำการปลูกหรือนำ ไปคลุกเคล้ากับดินขณะไถพรวนแปลงนาหรือสวน หรือใส่บริเวณรอบโคน ต้นไม้ก็ได้ ปุ๋ยขี้ยอ เหมาะมากสำหรับพืชอายุสั้นและพืชตระกูลผัก แต่ต้องใช้ในระยะเริ่มแรก ปริมาณการใช้ปุ๋ยขี้ยอ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของสภาพดินหรือแปลงนาแต่ละพื้นที่ หากพื้นที่ใดใส่ปุ๋ยเคมีมานาน สภาพดินแข็ง อินทรีย์ธาตุธรรมชาติมีน้อย ควรใส่ปุ๋ยขี้ยอปริมาณมาก เพื่อเพิ่มอินทรีย์ธาตุให้มากขึ้น สนใจติดต่อ นุกูล 0861142957    

คำสำคัญ:
โพสข้อความ