ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคม

งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2556    
ระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคมนี้    
ณ ลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา
   
   
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย    
- ขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีทั้ง 9 อำเภอ    
- การประกวดธิดาลิ้นจี่    
- การประกวดผลผลิตลิ้นจี่    
- แปรรูปลิ้นจี่    
- นิทรรศการการเกษตร    
- การจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ของเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่    
- การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด (ธงฟ้า)

คำสำคัญ:
เมนูส่วนล่างของเว็บ