ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมหลักสูตร การเลี้ยงมดแดงอย่างมืออาชีพฯ วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

 ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จัดอบรม    
   
หลักสูตร "การเลี้ยงมดแดงอย่างมืออาชีพฯ"    
   
ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556
   
   
โดย รศ.ดร.เดชา  วิวัฒน์วิทยา
   
   
เนื้อหาการอบรม    
- ความรู้เกี่ยวกับมดแดงที่ต้องรู้ทุกแง่มุม    
- 12 ขั้นตอน การเลี้ยงมดแดงอย่างยั่งยืน    
- ผลิตอย่างไรให้ได้ไข่มดเยอะที่สุด    
- การเพาะเลี้ยงแม่พันธุ์มดแดง    
- การเลี้ยงมดแดงอย่างเป็นระบบ    
   
พิเศษ....    
รอบนี้รอบเดียว แถมอีกเรื่องการเลี้ยงหนอนไม้ไผ่หรือรถด่วน    
   
เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยเสียค่าลงทะเบียน 1500 บาท/คน    
   
ที่มา : คณะวนศาสตร์ มก.

คำสำคัญ:
โพสข้อความ