ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

เชิญร่วมงาน วันเกษตร กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางแคเหนือ 13-14 มี.ค.53

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

เชิญร่วมงาน วันเกษตร กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางแคเหนือ วันที่ 13-14 มีนาคม 2553    
ณ.บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ วงเวียนผัง ข. แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
   
   
จัดให้มีการประกวดผัก พืชผักสวนครัวในภาชนะ และผักสวนครัวลอยฟ้า ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง    

กิจกรรมภายในงาน    
   
-สาธิตการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ    
-การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ    
-การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร    
-การจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ ปลอดภัยจากสารพิษ จากผู้ผลิืตสู่ผู้บริโภค

คำสำคัญ:
โพสข้อความ