ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ชุมนุม พืชแปลก พืชหายาก วันที่ 15-19 สิงหาคม 2555

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

งาน “พืชแปลก พืชหายาก ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2555”    
ณ บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ    
ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2555
   
   
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมพืชแปลก พืชหายาก ตลอดจนเผยแพร่คุณค่า ประโยชน์ ความหลากหลายของพืชแปลก พืชหายาก ให้เป็นที่รู้จัก    
   
ภายในงานแบ่งการจัดนิทรรศการเป็น 4 ลักษณะ คือ 1. การแสดงศักยภาพของพืชแปลก พืชหายาก โดยแสดงให้เห็นศักยภาพของพืชแปลก พืชหายาก ที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งต้นพืช ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ จำนวน 9 พืช  ได้แก่ ชาเมี่ยง มะไฟจีน ต๋าว ไผ่ บุก กลอย สาคู มะนาวโห่ และฝาง  2. การแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ จำนวน 9 พืช ได้แก่ กล้วย มะพร้าว ไผ่ มัน พริก ข้าวโพด มะม่วง สับปะรด และลำไย ซึ่งมีการจัดแสดงชนิดละไม่ต่ำกว่า 10 สายพันธุ์   3. การแสดงพืชแปลก พืชหายากทั่วไป โดยรวบรวมพันธุ์พืชแปลก พืชหายาก ซึ่งเป็นพืชอาหาร จำนวน 80 ชนิด จัดแสดงอย่างสวยงาม ในลักษณะต้นพืช และผลผลิตพืช ดำเนินการจัดนิทรรศการในพื้นที่ประมาณ 540 ตารางเมตร  4. การแสดงนิทรรศการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชชุมชนในโรงเรียน เพื่อให้เห็นภาพของการอนุรักษ์พันธุ์พืชแปลกพืชหายากในชุมชนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น    
   
สำหรับผู้ที่มาร่วมงานกรมส่งเสริมการเกษตร มีต้นพันธุ์ผักและพันธุ์ไม้ผล จำนวน 8,000 ต้น แจกฟรี ติดไม้ติดมือกลับบ้าน ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและผู้ที่สนใจมาร่วมงาน “พืชแปลก พืชหายาก ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ  ปี 2555” ณ บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2555    
   
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ